Lokalguidens expertpanel Västra Götaland

Vilka områden känns intressantast i din region just nu och varför?

Niklas Simonsson, Uthyrningschef lokaler, Svenska Hus

Niklas Simonsson, Uthyrningschef lokaler, Svenska Hus

Niklas Simonsson, Svenska Hus

– Jag väljer att säga området från gamla Ullevi-Gårda-Mölndalsvägen bort till Krokslätts Fabriker. Här har uppförts ett antal moderna, miljövänliga och yteffektiva fastigheter som mycket lyckosamt hyrts ut till stora etablerade företag. NCCs Ullevi Park har varit mycket framgångsrikt liksom Skanskas gröna skrapa i Gårda som gett denna delen av Gårda fart igen.

Söderut har Liseberg förvärvat gamla växellådsfabriken och har säkert spännande saker på gång. Peab är igång med gamla Lyckholms bryggerier, vilket ser spännande ut. Skanskas ÅF-hus och Husvärdens nya huskropp bredvid Bengt Dahlgren lyfter detta område ytterligare.

Området har mycket goda kommunikationer, direkt närhet ut på E6 och 15-20 minuter till Landvetter flygplats. De större huskropparna som kunnat erbjuda större sammanhängande ytor lockar även till sig annan service såsom restauranger, friskvård med mera vilket får området att blomstra ytterligare. Det finns fler planer i Almedal, som när detta är klart knyter ihop de olika delarna till ett nytt, modernt och strategiskt starkt område.

Daniel Jighede, uthyrningschef, Vasakronan

Daniel Jighede, uthyrningschef, Vasakronan

Daniel Jighede, Vasakronan

– Göteborg city är högintressant. Staden är under tillväxt och frågan är hur vi på bästa sätt, både på egen hand och tillsammans med andra aktörer, kan arbeta för att city ska fortsätta vara en attraktiv plats för etableringar. Det gäller för både kontor och handel. Därför ser vi bland annat över möjligheterna till en förtätning av innerstaden. Vi har till exempel ett projekt på gång i kvarteret Perukmakaren där vi skapar 1 000 kvadratmeter ny handelsyta. Vi har också en byggrätt på 1 200 kvadratmeter kontor i Kompassen som skulle kunna utvecklas till något jättebra.

 

Jonas Skingley, Jonas Skingley</p><p>Regionschef, Väst</p><p>Peab Fastighetsutveckling AB

Jonas Skingley, Jonas Skingley

Regionschef, Väst

Peab Fastighetsutveckling AB

Jonas Skingley, Peab Fastighetsutveckling

– Mölndals dalgång känns mest intressant. Det är ett område som håller på att omdanas från småskaligt industriområde till ett nytt modernt kontorsområde där det även kommer att ges möjligheter för fler bostäder. Gårda har blivit ett naturligt etableringsområde för kontor och har en fin exponering ut mot E6:an. Nu blir det en naturlig fortsättning för nya kontorsetableringar söderut efter Mölndals dalgång. Vad vi förstår är det inte bara vi som resonerar så, då vi ser flera nya projekt växa upp och ansökningar om nya detaljplaner i området.

Vilka kriterier verkar styra företagens val av lokal?

Niklas Simonsson, Svenska Hus

– Detta beror helt på vilka företag man frågar. Generellt skulle jag vilja säga att det är samma kriterier som tidigare såsom läge, yteffektivitet, komfort, tillgänglighet och så vidare. Det jag med klar tydlighet märker är att samtliga viktiga kriterier har blivit ännu viktigare. Företagen förstår idag än mer hur viktig lokalen är och lägger mycket mer tid på att analysera och utvärdera för att uppnå bästa resultat. Detta har också lett till att många fler tar professionell hjälp i de här frågorna. Lokalerna är ett viktigt konkurrensmedel, de skall harmonisera med bolagens profil och vara mer som mötesplatser än arbetsplatser för att uppfattas som "fräscha” och moderna. Miljökriteriet är självklart något som nu förekommer i mycket större utsträckning än tidigare.

Daniel Jighede, Vasakronan

– Läge och kostnad är av tradition det som företag haft högst på sin lista vid val av lokal. Nu märker vi ett ökat intresse för, och en större nyfikenhet på, vad man kan göra med själva lokalen för att få bättre schwung på sin verksamhet. Ryktet om hur vi själva har använt vårt huvudkontor i Stockholm som ett verktyg för att förändra vårt arbetssätt verkar ha spritt sig. Inte minst det aktivitetsbaserade och papperslösa arbetssättet väcker stort intresse. På ett år har vi haft 3 000 nyfikna besökare.

Jonas Skingley, Peab Fastighetsutveckling

– I dialogen med våra hyresintressenter märker vi att företagen prioriterar de vanliga och självklara valen som flexibla lokaler, bra exponering, nära till allmänna kommunikationer och lättillgängligt från de stora lederna.

Utöver det tror jag att företagen sätter stort värde på omgivningen. Finns det mervärden som t ex trevliga gårdar/parker, historik, träningsmöjligheter, kort sagt ett mervärde för personal, hjälper det till i valet av nya lokaler.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter