Lokalguidens expertpanel stockholm nr 9 2011

Lokalguidens Expertpanel fortsätter att svara på ständigt aktuella frågor, i detta nummer handlar de om tips inför en företagsflytt och vilka behov som är viktigast att tillgodose vid en uthyrning.

Vilka goda råd vill du ge till företag som står inför en flytt?

Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg

– Det finns tre viktiga beslut att fatta:

1. Områden. Finns det något som bättre stödjer vår affär?

2. Profil. Hur vill vi att vi ska uppfattas genom byggnadens karaktär och kontorets prestanda?

3. Fastighetsvärd. Vilken typ av värd söker vi samarbete med – långsiktigt partnerskap eller kortsiktig aktör?

Sedan gäller det att ta frågan på allvar och driva den lika rationellt och framgångsrikt som ett viktigt affärsprojekt. Här kommer ett antal praktiska tips som kan underlätta:

* Utse en lokalgrupp, en styrgrupp med en sammankallande huvudman/kvinna.

* Läget/produkten: resonera er inom gruppen fram till önskat läge, servicegrad och kommunikationer för den framtida arbetsplatsen.

* Gör gärna en första analys/workshop med gruppen ang vad man vill uppnå med en eventuell flytt. Innovationshöjd i projektet och tydliga mål.

* Sätt upp en tidsplan som inrymmer lokalsökning, besök, fördjupning i olika projekt och ett sista beslutsdatum, för att hålla tempo.

* Scanna nu först av utbudet, t ex på www.lokalguiden.se, och kontakta de fastighetsägare som har lokaler att erbjuda i de områden som ni valt ut. Titta på de fem-sju mest intressanta objekten, fördjupa er i de två-tre bästa alternativen med ritningar och offerter. Välj det bästa och förhandla fram en bra affär.

Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden

– Har man hittat en lokal och står inför en flytt så bör man sätta av tid för detta. Det tar tid att planera och genomföra en flytt. Be att få en checklista av hyresvärden och gör upp ett schema med ansvariga. Det är ofta många som ska involveras. Tänk på att det kan vara långa leveranstider för möbler och även för infrastrukturen som data och tele. Fråga gärna din hyresvärd vad de har för samarbetspartners som du kan dra nytta av. Passa på att göra de förändringar man velat göra tidigare, i form av inredning, design och image. Det är ett utmärkt tillfälle för en omstart i samband med flytten.

Markus Pfister,

Diligentia

Tid, tid och åter tid. Var ute i god tid innan flytt, det är mängder av saker och moment att tänka på och det har inte med storleken på företag att göra utan insatsen är nästan lika stor för ett stort respektive litet företag. Gör en noggrann kravspec. på vad ni behöver i dag och i morgon. Varför inte tänka ut ett nytt sätt att arbeta både för att spara pengar och få en annan dynamik i företaget. Jag tycker att det är ytterst viktigt att inte i första fasen titta på priset per kvm utan på vad priset per arbetsplats blir, annars blir man inlåst i en kvm-diskussion. Lokalen skall vara ett stöd till den dagliga verksamheten, inte bara ett ställe man går till och lyfter papper. Att tänka ”grönt” är inte fel då detta är något som har kommit för att stanna och ökar i takt med omvärldens påtryckningar om ett hållbart samhälle.

Vilka behov är viktigast att tillgodose för att lyckas med en uthyrning och har dessa förändrats över tid?

Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg

– De långsiktiga behoven lönar sig alltid i längden. Om vi inte lyckas hitta rätt samarbetsparter/hyresgäst för respektive område/fastighet och sedan anpassar kontoret/produkten så att de på ett bra sätt motsvarar hyresgästens behov, önskemål och utvecklingspotential så har vi såväl som hyresgästen misslyckats. Och när en hyresgäst flyttar efter en period, ser jag det som ett misslyckande för båda parter som satsat och förlorat, istället för att satsa, hamnat rätt och långsiktigt vunnit. För vad kostar inte en flytt!

Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden

– Det viktigaste är att vara lyhörd för kundens behov och att förstå vad som är viktigt och styrande i valet av en ny lokal. Det är också viktigt att ha en dialog direkt med kunden och med rätt person d v s beslutsfattaren. Det är i uthyrningsprocessen som vi som fastighetsbolag etablerar början på en långsiktig relation. Idag är det mer vanligt att det finns en ”Tenant Representation” inblandad och med det finns både fördelar och nackdelar. Tydliga avtal underlättar att det blir en lyckad uthyrning i slutändan för både kund och fastighetsägare.

Markus Pfister,

Diligentia

– Att välja en fastighet där det finns expansionsmöjligheter likväl möjlighet att knoppa av någon del av lokalen vid förändringar är en viktig parameter, d v s att det finns en inbyggd flexibilitet i fastigheten samt att kommunikationerna är bra så att anställda och besökande lätt kan ta sig till fastigheten. Det gröna erbjudandet skall finnas där genom en engagerad fastighetsägare som har hållbargetsfrågorna på agendan. Har man dessa tre parametrar med sig så sitter du i en framtidssäkrad produkt. Vad vi kan se i dag så är det stor brist på denna produkt då efterfrågan är större än tillgången.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter