Lokalguidens expertpanel stockholm nr 3, 2012

Hur ett företag kan stärka sitt varumärke med hjälp av sin lokal och misstagen man bör undvika vid en flytt. Om detta handlar frågorna denna gång som Lokalguidens expertpanel svarar på.

Vilka misstag ska man som företag försöka undvika vid en flytt?

Anna-Maria Kääriä, Skanska

– Att ha för bråttom i processen, det blir aldrig riktigt bra. Man ska ha respekt för att det tar tid att hitta sin drömlokal och jag tycker att man ska passa på att verkligen göra något bra med sin flytt.

Helena Ekman, Diligentia

– Mitt viktigaste råd är nog att vara ute i god tid. En flytt tar ofta mycket längre tid än vad man tror att genomföra. Sedan ska man noggrant gå igenom företagets framtida lokalbehov. Mycket kan ha hänt sedan man senast hyrde lokaler och verksamheten kan ha förändrats. Genom att veta vad man letar efter och avgränsa urvals-processen spar man både tid och pengar.

Ta tidigt upp dialogen om ni sitter hos en större fastighetsägare som lättare kan tillfredsställa önskemål under avtalstiden då dessa har större utbud av lokaler att välja mellan.

Katarina Boestad, Vasakronan

Många gånger får man uppfattningen att företag tar en flytt med en klackspark. Det krävs dock mycket planering inför en flytt. Flytten är ett utmärkt tillfälle att se över företagets hela arbetssätt och hur den nya lokalen kan stödja företagets verksamhet. Det är inte bara möbler som ska flyttas utan hela infrastrukturen. Man måste tänka igenom vad som är viktigt och vad man vill uppnå innan man beslutar sig för vilken samarbetspartner man ska ha vid flytten. Utgångspunkten är att själva flytten inte ska störa företagets verksamhet. En bra samarbetspartner underlättar eftersom de är vana att planera och har koll på vilka fallgropar man ska undvika.

På vilket sätt kan ett företag stärka sitt varumärke vid byte av lokal?

Anna-Maria Kääriä, Skanska

– Genom att anpassa lokalen efter den verksamhet som man bedriver. Inte flytta in i en ”standardprodukt” bara för att det blir enkelt. Tillsätt en arbetsgrupp i personalen som jobbar just med varumärket. Våga ställ frågan; Hur vi vill uppfattas? Hur kan detta spegla sig i lokalen? Vad behövs för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare? Och så vidare.

Helena Ekman, Diligentia

– Lokalen är en viktig del i bolagets varumärke. Vid byte av lokal finns ofta nya möjligheter att marknadsföra sig, bl a genom skylt på fasaden eller genom olika mediakanaler. En annan viktig del är miljöpolicyn. En grön fastighet stärker företagets ansvar och engagemang i miljöfrågor. Sedan är ju alltid en personal som trivs i lokalen en positiv inverkan på varumärket...

Katarina Boestad, Vasakronan

– Varumärket för de allra flesta företag är en väsentlig aspekt och därför bör man redan innan man bestämmer sig för ny lokal besluta vad som är viktigast för företaget och vad som kan påverka synen på varumärket. En ordentlig kravspecifikation måste tas fram som tydligt visar på vad som ska uppnås med ny lokal. Det kan vara läge, typ av lokal, hur företagets kunder uppfattar lokalen mm. Ett företag har svårt att stärka sitt varumärke om de inte har lokaler som är attraktiva för medarbetarna. Man kan stärka sitt varumärke på flera sätt, bland annat genom rätt läge, typ av lokal, inredning och ett medvetet miljötänk.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter