Lokalguidens expertpanel stockholm nr 10

I detta nummer ger Expertpanelen goda råd till de företag som ska flytta och hamnar i en situation där de behöver välja mellan två fastighetsägare. De tipsar också om hur man kan kontrollera att man erbjuds rätt hyra.

Vad ska ett flyttande företag tänka på vid val av fastighetsägare om man väljer mellan två likartade lokaler?

Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg

– Enligt vårt sätt att se det hela är nästan valet av hyresvärd minst lika viktigt som valet av lokal. På samma sätt som valet av våra hyresgäster är av yttersta vikt för oss. Vi är övertygade om att en hyresvärd som utvecklar och bygger för en långsiktig egen förvaltning har rätt målsättning i skapandet av kvalitet och prestanda i lokalen på lång sikt. Vi på Atrium Ljungberg är långsiktiga och söker långsiktiga partners. Vår strävan är att vara en aktiv motpart och högst delaktig i deras affärsutveckling i såväl med- som motgång. Det dummaste och dyraste vi kan ägna oss åt är att inte serva våra hyresgäster. Och självklart ser vi det som ett misslyckande om en hyresgäst inte väljer att stanna kvar ett flertal hyresperioder hos oss.

När vi träffar ett företag presenterar vi ofta ett område, självklart en lokal, men sedan känner vi att det är ett allt starkare argument vem vi är som hyresvärd. Självklart tror vi att det är en stor fördel för ett företag att få en långsiktig relation med en partner som kan hjälpa dem att utveckla affären genom att växa eller krympa inom beståndet. En egen förvaltning som fysiskt sitter på plats och lär sig såväl hyresgästernas behov som hur husen fungerar och vi på Atrium Ljungberg skulle aldrig komma på idén att lämna bort vår dagliga dialog med våra kunder till en tredje part oavsett hur duktig den må vara.

Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden

– Vid tecknande av ett nytt avtal så ingår man ett långsiktigt samarbete, därför finns det flera saker man bör tänka på vid val av fastighetsägare.

1. Om man tror att verksamheten kommer att expandera kan det vara bra att sitta hos en hyresvärd som på sikt har möjlighet att hjälpa till med större lokaler.

2. En aktör som äger och förvaltar sina egna fastigheter har oftast egen anställd personal vilket underlättar den dagliga kontakten med kunden utan mellanled.

3. En långsiktig aktör har större kunskap om sina fastigheter och kan därför investera i fastigheterna utifrån det, och det finns oftast en bra marknadskännedom inom det område man verkar i.

Markus Pfister,

Diligentia

– Val av fastighetsägare har kommit högre upp på agendan hos lokalsökande företag bland andra parametrar som skick, standard, läge, miljö och ekonomi. När man skriver ett nytt avtal har man inte bara valt en ny lokal utan även en samarbetspartner under många år framöver.

Välja fastighetsägare skall man göra lika omsorgsfullt som när man söker nya medarbetare. Ta in referenser, ta reda på ägarstruktur, förvaltningsorganisation, långsiktighet, kundvårdsarbete, etc så att ni känner att ni gör affär med en part ni kan lita på.

Hur vet ett flyttande företag att

de erbjuds rätt hyra i sin nya lokal och vilka förhandlingsparametrar kan finnas?

Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg

– Rätt hyra? Min bedömning är att hyresmarknaden i Stockholm är en väl fungerande marknad med hög transparens. Arbeta fram minst ett par bra alternativ att ställa mot varandra. Det finns en rad fungerande marknadsplatser som på ett mycket överskådligt vis påvisar utbudet, t ex www.lokalguiden.se med flera. I kontakten med konsulter och fastighetsägare kan det dock vara viktigt att jämföra äpplen med äpplen och inte med päron.

Förhandlingsparametrar är det bara fantasin som sätter stopp för, sikta på en långsiktig relation och ha i åtanke att båda parter bör känna sig som vinnare. Vi ska ju leva med varandra för överskådlig framtid!

Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden

– De flesta kunder idag är väldigt pålästa och har i grunden en god marknadskännedom. Det finns flera aktörer på marknaden man kan kontakta om man är osäker på hyran. Hyran är också satt beroende av olika parametrar som produkt, läge, standard, hyresgästanpassning och avtalslängd, detta gör att hyran kan skiljas åt inom samma område. Vad gäller de förhandlingsparametrar som finns så är det vanligast att man diskuterar vad som ska anpassas i lokalen och avtalslängden.

Markus Pfister,

Diligentia

– Vad är rätt hyra? Det är en omöjlig fråga att svara på! Att jämföra med vad likvärdiga lokaler till skick, standard och läge kostar är oftast det styrmedel som de flesta hyresgäster har att titta på. Jag förstår att kostnaden är viktig MEN det viktigaste är att hitta en lokal som stödjer företagets behov och krav för att utveckla sin verksamhet. Fortfarande tittar man allt för ofta på vad lokalen kostar per kvm och inte vad en arbetsplats kostar. Att tänka nytt och inte bara tänka en person = ett bord, en stol, en lampa och en hylla som är kostnadsdrivande är en bra start. Förhandlingsparametrar går alltid att hitta så att man kommer överens om ett avtal. Typ och omfattning är helt situationsanpassat och kan inte generaliseras. Bashyran brukar alltid vara svår att ändra men att få en initial rabatt, ombyggnads-/flyttbidrag, brukar oftast vara en framkomlig väg.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter