Lokalguidens expertpanel Stockholm

På vilket sätt kan fastighetsägarna arbeta tillsammans med hyresgästerna när det gäller miljöfrågor?

Ulrika Bengtsson, Atrium Ljungberg

– Gröna hyresavtal är ett utmärkt exempel på hur hyresgäst och hyresvärd kan samarbeta i miljöfrågor. Genom att ingå ett sådant avtal åtar sig båda parter att genom konkreta åtgärder gemensamt bidra till en minskad miljöpåverkan. Exempel på frågor att titta på kan vara energiförbrukning, tekniska installationer, val av material, sophantering och resor. Arbetet kräver att fastighetsägare och hyresgäst aktivt träffas och identifierar problemområden, sätter mål och systematiskt och kontinuerligt följer upp. Förutom minskad miljöpåverkan kan ett sådant samarbete resultera i att båda parter reducerar sina kostnader. Eftersom fastighetsägaren generellt har större erfarenhet, kunskap och möjlighet att förändra kontorslokalernas miljöpåverkan än hyresgästen, bör man som hyresgäst tänka på att välja en fastighetsägare som konsekvent arbetar med denna typ av frågor.

Liselott Thelenius, Uthyrningschef, Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius, Uthyrningschef, Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius, Brostaden

– Genom att samarbeta med hyresgästerna för att tillsammans uppnå hållbara lösningar för att minska miljöpåverkan när det gäller energibesparingar och avfallshantering.

Vid ombyggnationer tänka på att göra miljöriktiga materialval.

Att öka miljömedvetenheten hos medarbetarna, att t ex tänka på att alltid stänga av sin dator när man går för dagen, att datorn går ner i viloläge när man t ex inte använder den för att man är på möte, att minska mängden utskrifter och acceptera ett större temperaturintervall när det är ovanligt varmt eller kallt ute. Det är ofta en beteendeförändring hos personalen som måste till för att lyckas med detta.

Biljana Pehrsson, Kungsleden

– Kungsleden har gröna hyresavtal där vi tillsammans med våra hyresgäster vill minska miljöbelastningen genom lägre energianvändning. När vi tecknar ett grönt hyresavtal med en hyresgäst bidrar vi gemensamt till en bättre miljö samtidigt som hyresgästen kan spara pengar genom minskad elanvändning.

När klassas ett kontor som miljövänligt?

Ulrika Bengtsson, Uthyrare,</p><p>Atrium Ljungberg</p><p>

Ulrika Bengtsson, Uthyrare,

Atrium Ljungberg

Ulrika Bengtsson, Atrium Ljungberg

– Ett enkelt svar på denna fråga är att säga att en kontorsfastighet är miljövänlig om den är certifierad enligt något av de större systemen (BREEAM, LEED eller Miljöbyggnad). Certifieringen i sig är dock egentligen enbart ett bevis på att huset förvaltas på ett miljövänligt sätt och att fastighetsägaren värnar om miljön. Därmed kan ett hus utan certifiering vara minst lika miljövänligt.

Exempel på riktlinjer som man kan stödja sig på för att bedöma om ett kontor som saknar certifiering är miljövänligt är nyttjande av källsortering, miljömärkt el, snålspolande toaletter, närvarostyrd belysning etc. Vidare bör förvaltaren aktivt arbeta med energiuppföljning och effektivisering av energisystemen samt se till att miljövänliga material används vid ombyggnationer så som t ex hyresgästanpassningar. Närområdet är också viktigt, i den bemärkelse att anställda kan göra dagliga ärenden i närheten utan att använda bilen samt kunna cykla/åka kollektivt till arbetet.

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden

Biljana Pehrsson, Kungsleden

– En fastighet klassas som miljövänlig där vi t ex har gjort energibesparingsåtgärder, där vi endast använder miljö- eller ursprungsmärkt el (grön el), miljövänliga produkter och material och där vi källsortera avfall mm. Ett miljövänligt kontor regleras i ett grönt hyresavtal för att uppnå större resultat tillsammans med våra hyresgäster.

Liselott Thelenius, Brostaden

– Det är väldigt svårt att säga vad ett miljövänligt kontor är, men alla kan göra något för att minska miljöpåverkan.

Konkret kan man minska energiförbrukningen genom att optimera drifttider för ventilation, värme, kyla och belysning. Men man bör även ha det i åtanke när man gör inköp till kontoret, så att det sker med minsta möjliga miljöbelastning utifrån tillverkning, användning och avfall.

Man kan också välja att teckna ett grönt hyresavtal som innebär att hyresgästen och fastighetsägaren har en gemensam överenskommelse om att minska lokalens belastning på miljön.

Många fastighetsägare väljer att miljöklassa sina fastigheter. Att en byggnad är miljöklassad innebär att byggnaden har fått en utmärkelse som bekräftar att den är ett miljövänligt alternativ. Det finns flera olika miljöklassningssystem, bland annat GreenBuildning, Miljöbyggnad som har fyra olika nivåer, LEED som har fyra olika nivåer och BREEAM som har sex olika nivåer.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter