Lokalguidens expertpanel Stockholm

Vilka områden känns intressantast i din region just nu och varför?

Anna-Lena Carlstedt, Fabege

– Inom några år kommer Sveriges kanske mest fascinerande stadsdel att stå klar – Arenastaden. Arenastaden ligger ett stenkast från Solna Station och erbjuder en unik mix av ett antal attraktiva beståndsdelar som tillsammans bildar en lika unik helhet. I området byggs toppmoderna kontorslösningar och trygga bostäder. Friends Arena och Quality Hotel Friends blir tillsammans en självklar plats för konferenser och vinnande affärsmöten. I Arenastaden byggs även Skandinaviens största shoppingmall, Mall of Scandinavia.

Stadsdelens geografiska placering är exceptionellt bra kommunikationsmässigt. Här har du tillgång till Solna station för pendeltåg, den kommande tvärbanan, flertalet busslinjer och stadsdelen har omedelbar närhet till E4 och E18, med Arlanda och Bromma flygplats lättillgängligt. När pendeltågen 2017 får egna spår under Stockholm kan de gå oftare och snabbare. Citybanans två nya stationer i Stockholm City, T-Centralen och Odenplan, skapar kortare restider och enklare byten tack vare att pendeltågen och tunnelbanan integreras till ett trafiksystem. I närheten av Arenastaden återfinns även Hagastaden, en ny stadsdel i området kring Karolinska Institutet, där ca 50 miljarder kronor investeras. Här byggs 5 000 bostäder och det skapas 36 000 arbetsplatser. Ett centrum för världsledande forskning och högteknologisk vård. Det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna invigs 2016.

Hammarby Sjöstad har på kort tid blivit ett av världens mest uppmärksammade exempel på hållbar stadsbyggnad, ”Sustainable City Development” och omnämns i facktidskrifter världens över. Sjöstaden besöks årligen av över 10 000 beslutsfattare och fackmänniskor och har därmed blivit ett av Stockholms viktigaste besöksmål. Närheten till vatten och gamla industrifastigheter ger Hammarby Sjöstad en speciell karaktär som gör det till ett av Storstockholms mest attraktiva områden. Kontoren i området har till stor del skapats genom omvandling av gamla industrifastigheter. Detta ger både lokalerna och området en speciell karaktär som bland annat tilltalar kreativa tjänsteföretag. Nya Carnegiebryggeriet öppnar sina dörrar för allmänheten i mitten av januari 2014. Ett hotell är under uppbyggnad i kvarteret Skeppshandeln med beräknad inflyttning första halvåret 2014.

Niclas Österberg, uthyrningschef, AMF Fastigheter

Niclas Österberg, uthyrningschef, AMF Fastigheter

Niclas Österberg, AMF Fastigheter

– Just nu är det mest intressanta större kontorslokaler i Stockholm CBD då vi upplever att det finns ett relativt begränsat utbud på större kontorslokaler i bästa läge.

Helena Ekman, Diligentia

– Fastigheter i goda kommunikations-lägen – så kallade kommunikationsnoder – blir allt viktigare i Stockholmsregionen. Detta gäller främst spårbunden trafik men även övriga kommunikationsslag. Dessa är eftertraktade både ur hyresgäst- och investerarperspektiv. Stockholm växer och möjligheten att kunna ta sig fram på ett miljömässigt och smidigt sätt hamnar i fokus. Ett exempel på ett sådant område är Sundbyberg, med både t-bana, pendeltåg, bussar, tvärbana och all tänkbar service inom omedelbart räckhåll. Dessutom ligger Bromma flygplats inom gångavstånd.

Stockholm city innanför tull är och förblir ett attraktivt alternativ. Just nu ser vi exempelvis hur hyresgästerna strömmar till på vår adress Sveavägen 44, mitt i stan.

Vilka kriterier verkar styra företagens val av lokal?

Anna-Lena Carlstedt, uthyrningschef, Fabege

Anna-Lena Carlstedt, uthyrningschef, Fabege

Anna-Lena Carlstedt, Fabege

– Man kan konstatera att kriterierna har förändrats under de senaste åren. Företagen blir mer miljömedvetna och ställer högre krav på hyresvärden, man önskar allt oftare att hyresvärden har egen förvaltning. Att sitta hos en fastighetsägare som har ett större fastighetsbestånd och gärna i samma område blir allt viktigare, speciellt om det är ett bolag som är i en kraftig expansion och behöver utöka sina lokaler på sikt. Då finns ju möjlighet att förändra sin lokalsituation under kontraktsperioden. De kanske tydligaste trenderna bland omlokaliseringarna är allt större fokus på mjuka värden såsom kraften att kunna attrahera kompetent personal samt en förbättring av företagets image. Även en faktor såsom ”bättre tillgänglighet till allmänna kommunikationer” är numera bland de starkaste faktorerna när företag väljer att omlokalisera.

Niclas Österberg, AMF Fastigheter

– Som alltid är läget och därmed även hyran viktigt för företagen. Närhet till spårbunden trafik, moderna lokaler med bra teknik samt en lyhörd fastighetsägare är även viktiga kriterier för val av lokal.

Helena Ekman, uthyrningschef kontor, Diligentia

Helena Ekman, uthyrningschef kontor, Diligentia

Helena Ekman, Diligentia

– En viktig del, som oftast ligger högt på agendan, är miljöhänsyn. En miljöklassad fastighet stärker också hyresgästens ansvar och engagemang i miljöfrågor. Likaså möjligheten att skriva ett grönt hyreskontrakt.

Såväl befintliga som potentiella kunder söker ständigt nya sätt att mer effektivt nyttja kontoret - både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Möjligheten att arbeta aktivitetsstyrt intresserar också. Dessutom söker man ofta nya möjligheter att marknadsföra sig, bl a genom skylt på fasaden eller genom olika mediekanaler - lokalen är ju en viktig del av bolagets varumärke.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter