Lokalguidens expertpanel - Stockholm

Vad kan ligga till grund för att man ska kunna säga upp sitt kontrakt innan kontraktstiden gått ut?

Helena Ekman, Diligentia

– Framför allt två saker: Det ena är om hyresvärden åsidosätter sina plikter enligt hyresavtalet och begår allvarliga kontraktsbrott. Då kan hyresgästen säga upp hyresavtalet i förtid. Det andra är om en lokalhyresgäst begär att få överlåta hyresrätten till sin lokal. Då måste hyresvärden svara inom tre veckor, annars kan hyresgästen komma ur hyreskontraktet.

niclas

niclas

Vad ska man som hyresgäst tänka på vid en omförhandling av sitt kontrakt? Finns det samma förhandlingsmöjligheter som vid ett nytecknande av kontrakt?

Helena Ekman, Diligentia

– För dem som tecknade hyresavtal för några år sedan har endera parten (hyresvärd eller hyresgäst) säkerligen mycket att vinna på att begära omförhandling av hyran.

Vidare måste man i uppsägningen ange exakt vilken förändring man önskar. Om man som hyresgäst inte gör det blir uppsägningen att betraktas som ogiltig, vilket får till konsekvens att avtalet löper vidare i ytterligare tre år. Enligt hyreslagens regelverk måste man nämligen skilja på uppsägning för avflyttning och uppsägning för villkorsändring.

Gällande förhandlingsmöjligheter så tror jag definitivt att man har samma möjligheter, om inte bättre... Hyresvärden vill ju inte få en tom lokal i onödan och hyresgästen vill ju inte ha flyttkostnader.

niclas

niclas

Niclas Österberg, AMF

– Vid omförhandling av ditt lokalhyreskontrakt gäller samma som inför alla förhandlingar, se till att förbereda dig väl och var ute i god tid innan uppsägningen ska ske. Du kan komma överens med din hyresvärd innan uppsägningstidpunkten om en ny avtalsperiod med nya villkor utan att behöva göra en formell uppsägning. Du har precis samma möjligheter som vid en nyförhyrning att diskutera villkoren i avtalet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter