Lokalguidens expertpanel skåne nr 10 2011

I detta nummer ger Expertpanelen goda råd till de företag som ska flytta och hamnar i en situation där de behöver välja mellan två fastighetsägare. De tipsar också om hur man kan kontrollera att man erbjuds rätt hyra.

Vad ska ett flyttande företag tänka på vid val av fastighetsägare om man väljer mellan två likartade lokaler?

Fredrik Sörling

Marknadschef, Kungsleden

– Valet av leverantör är nog ganska likt oavsett bransch. En stor och välkänd fastighetsägare borgar för att det finns en organisation som både är kunnig och har resurser att lösa kundens problem. Samtidigt finns det många duktiga mindre fastighetsägare som levererar minst lika god service. Man kan läsa av väldigt mycket i relationen med företagets representanter. Ett tips är att ställa frågor om hur fastighetsägaren hanterar olika situationer, t ex vad händer om det skett ett inbrott i lokalen eller om vattnet slutar fungera.

Camilla Jarl

IR- & Kommunikationschef, Dagon

– Jag tycker det är flera parametrar man bör väga in när man väljer mellan två fastighetsägare. Den viktigaste är nog vilken av fastighetsägarna man fått bäst relation med och känner störst förtroende för. Det är även en fördel om fastighetsägaren är väletablerad och har flera fastigheter i sitt bestånd. Fastighetsägaren kan då erbjuda andra lösningar i framtiden om man behöver öka eller minska sin lokalstorlek. Det skapar en långsiktighet i relationen och en trygghet man också bör ha i åtanke i sitt val av fastighetsägare.

Thomas Bråhagen

Fastighetschef, Wihlborgs Fastigheter

– Då tiderna förändras allt snabbare och hyresgästerna önskar flexibla avtal så skulle jag som hyresgäst se vad fastighetsägaren kan erbjuda för andra alternativ om verksamheten skulle växa under kontraktstiden. Att ta lite referenser om hur fastighetsägaren sköter och förvaltar sina fastigheter, om det är med egen eller med inhyrd personal skulle också vara viktiga parametrar. I första hand ska man alltid välja en starkt förankrad lokal fastighetsägare med en egen organisation på orten.

Hur vet ett flyttande företag att de erbjuds rätt hyra i sin nya lokal och vilka förhandlingsparametrar kan finnas?

Fredrik Sörling

Marknadschef, Kungsleden

– Det finns olika sätt att jämföra hyror. Vanligast är nog att man tittar på flera lokaler och därigenom får information om vad det kostar. Vi har som regel angett hyresnivån redan i våra objektsannonser på nätet då vi vet att detta uppskattas av kunderna. Man kan även anlita konsulter som har koll på hyresnivåerna i olika områden. Vad gäller förhandlingsparametrar så finns det väldigt många sätt att få till ett för bägge parter bra avtal. Det är dock svårt att peka på något specifikt. Förutom rent ekonomiska delar kan man förhandla om t ex avtalslängden, optioner om att hyra mer yta i anslutning till lokalen om man planerar för tillväxt.

Camilla Jarl

IR- & Kommunikationschef, Dagon

– Ofta har flyttande företag tittat på flera lokaler i området de är intresserade av och skapat sig en bild av hyresnivåerna. En fastighetsägare bör kunna motivera sin hyresnivå, särskilt om man upplever att den skiljer sig från likvärdiga lokaler i området. Det är dock inte så lätt att sätta en generell nivå på ett område då en hyressättning påverkas av flera faktorer som lokalens standard, hyresgästanpassningar, värdet på fastigheten med mera. Är man väldigt osäker på om hyran ligger i rimlig nivå kan man alltid kontakta en lokalmäklare som kan hjälpa till.

En förhandling kan påverkas av flera faktorer som längden på hyresavtalet, hyresgästanpassningar, om det hyrande företaget är väletablerat eller nystartat.

Thomas Bråhagen

Fastighetschef, Wihlborgs Fastigheter

– Hyresgästerna är idag väldigt väl pålästa om aktuella hyresnivåer. Som sagts tidigare så önskar hyresgästerna betydligt flexiblare avtal kring ytor, uppsägningstider och förlängningstider, vilket ofta finns med i förhandlingarna. Omfattningen av åtgärder i lokalen inför en flytt är ofta något som ligger som en förhandlingsparameter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter