Lokalguidens expertpanel Skåne

Vad kan varje individ på kontoret göra för att minska miljöbelastningen?

Philip Niklasson, Profi

– För att arbeta hållbart gäller det att engagera alla anställda. Varje individ kan ta ansvar för att t ex inte skriva ut papper i onödan, släcka i rum som inte används, källsortera i den omfattning som går samt styra inomhusklimat på ett effektivt sätt. Det gäller att jobba både med de små och de stora frågorna i ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Philip Niklasson, Affärsutvecklare, Profi

Philip Niklasson, Affärsutvecklare, Profi

Malin Henriksson, Newsec

– Transporten till och från arbetet är en naturlig sak att se över ur miljöhänsyn. Finns det möjlighet att promenera, cykla, åka tåg/buss är det naturligtvis att föredra. Funkar inte det kanske man kan samåka med någon kollega. Logistikfrågor kan ibland kännas lite jobbiga i början men går oftast bra att lösa bara man tänker till lite.

Självklart bör man även källsortera på kontoret. Här kan ledningen välja att ha källsorteringsstation inne på kontoret för att uppmuntra och förenkla detta.

I arbetet bör man också hitta ett system som drar ner på antalet utskrifter och självklart alltid välja dubbelsidig utskrift. Man bör inte heller använda några engångsartiklar utan hitta andra alternativ enligt det behov som behöver uppfyllas.

Ett bra sätt är att starta hos dig själv med enkla saker. Måste jag skriva ut? Släckte jag lampan i förrådet? Kom överens med kollegorna om att påminna varandra så kommer det att ge resultat.

Du som anställd på en arbetsplats kan självklart framföra att du gärna arbetar på en miljövänlig arbetsplats och att företaget du arbetar på har en bra miljöprofil!

Hans Andersson, Kund- och marknadsansvarig, Wihlborgs Fastigheter

Hans Andersson, Kund- och marknadsansvarig, Wihlborgs Fastigheter

Hans Andersson, Wihlborgs

– Om företaget i fråga har tagit olika initiativ för att minska miljöbelastningen, är det såklart en fördel om medarbetarna är med och stödjer detta fullt ut. Om det exempelvis finns ett antal tjänstecyklar att nyttja kan ju alla bidra. Vissa väljer att printa dubbelsidigt, medan andra kanske är extra noga med att alltid dra ut mobiltelefonladdaren m m.

Hur kan ledningen tänka för att på bästa ekonomiska sätt få det vardagliga arbetet att bli ekologiskt hållbart?

Philip Niklasson, Profi

– Genom att se över vilka förbrukningsartiklar som används i den löpande verksamheten och försöka ersätta dessa med mer ekovänliga produkter. Vidare kan ledning aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor för att utbilda och skapa engagemang inom organisationen.

Malin Henriksson, Leasing Manager, Newsec Asset Management

Malin Henriksson, Leasing Manager, Newsec Asset Management

Malin Henriksson, Newsec

– En tydlig kommunikation kring miljöfrågor är viktigt. Ledningen måste lyfta och förespråka vikten av allas gemensamma miljöansvar. Man kan t ex ha en resepolicy som innebär att man väljer både ekonomiska och miljömässiga alternativ. Som företagsledning bör man också ställa krav på sina underleverantörer, då påverkas miljöansvaret ytterligare. Ju fler som efterfrågar miljövänliga alternativ desto bättre - varje val gör skillnad för miljön i slutändan.

Hans Andersson, Wihlborgs

– Att utgå från kärnverksamheten och utifrån den göra en kartläggning över vilka områden som kan effektiviseras och nyttjas på nya vis I många fall går detta hand i hand. Finns det något som redan görs idag, men som kan göras mer effektivt och med mindre belastning på miljön? Finns det processer i verksamheten som kan tas tillvara på ett nytt vis?

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter