Lokalguidens expertpanel Skåne

Vilka områden är mest intressanta och vilka kriterier verkar styra företagens val av lokal? Detta är frågorna som Expertpanelen svarar på denna gång. Vi passar även på att hälsa Hans Andersson på Wihlborgs välkommen som ny panelmedlem.

Vilka områden känns intressantast i din region just nu och varför?

Niklas Simonsson, Uthyrningschef lokaler, Svenska Hus

Niklas Simonsson, Uthyrningschef lokaler, Svenska Hus

Niklas Simonsson, Svenska Hus

– Det är tveklöst Malmö som är mest intressant i Skåneregionen. Flera olika stadsdelar upplevs intressanta men fortfarande är Centrum väldigt hett. Man märker en flytt från Västra Hamnen då logistiken inte riktigt hängt med i utvecklingen av det området. Många väljer att inte förlänga sina hyresavtal utan ser sig istället om efter nya lokaler på andra ställen i Malmö. Många väljer Hyllie som ett alternativ.

Andreas Ivarsson Marknadsområdeschef Diligentia

Andreas Ivarsson Marknadsområdeschef Diligentia

Andreas Ivarsson, Diligentia

– Det våra kunder vill ha är attraktiva lokaler i Västra Hamnen och i Malmö City. Även så kallade kommunikationsnoder blir allt viktigare i Öresundsregionen, både ur hyresgästs- och investerarperspektiv. Detta gäller samtliga kommunikationsslag. Öresundsregionen växer och möjligheten att kunna ta sig fram på ett miljömässigt och smidigt sätt hamnar i fokus. Detta tillsammans med service, rekreationsmiljöer, närhet till havet samt effektiva, hållbara och moderna produkter – det är vad man får hos Diligentia i Västra Hamnen och i centrala Malmö.

Hans Andersson</p><p>Kund- och marknadsansvarig Wihlborgs Fastigheter

Hans Andersson

Kund- och marknadsansvarig Wihlborgs Fastigheter

Hans Andersson, Wihlborgs

– Vi tycker att trenden fortsätter med stadig tillväxt i Malmö. Det är framför allt de teknikinnovativa branscherna som växer starkt. Malmö placerar sig på en fjärde plats på Forbes lista över de mest innovativa städerna i världen och detta avspeglas också i näringslivet. Det är de mindre privata företagen som står för den snabba tillväxten.

Nytt fokus ligger annars på investeringar i Helsingborg och Lund. I Lund gäller det framför allt Ideon och det framväxande området kring forskningsanläggningen Max IV. Vi har bara sett början på den starka tillväxt som kommer att komma i anslutning till Max IV, ESS och Science Village. Det blir många spin off effekter kring detta unika område. Max IV kommer att vara världsledande när det står klart och forskarlag och företag från hela världen kommer att stå i kö för att få möjlighet att nyttja anläggningen. Axeln mellan Köpenhamn, Malmö och Lund kommer att accentueras och kraven på infrastrukturen kommer att ökas ännu mer.

Den andra tydliga trenden i Öresundsregionen är intresset för Helsingborg och den förändringsprocess som nu startas där. Södra delen binds samman med city och det kommer att tillföras moderna möjligheter här. Vi startar produktionen av ca 10 000 kvm ovanpå Knutpunkten inom kort.  H+ projektet är spännande och kommer på sikt att betyda mycket för staden. Oceanpiren ligger kanske något längre bort men är lika intressant.

Vilka kriterier verkar styra företagens val av lokal?

Niklas Simonsson, Svenska Hus

– Företag idag kräver mer flexibilitet som i sin tur ställer större krav på fastighets-ägarna. Man vill ofta skriva kortare avtal då företagen ändrar i sin verksamhet och kanske både ökar eller minskar i personal och ytor, snabbare än förr. Många söker kontorslokaler på 50-150 kvm samt många som vill ha kombiytor – lager, last och kontor. Läget är viktigt, och hyran också, men om rätt lokal ligger i rätt läge är de flesta villiga att betala för sig.

Hans Andersson, Wihlborgs

– Vi ser att man förväntar sig en bra, hög standard när det gäller sina arbetsplatser. De snabbväxande företagen efterfrågar moderna, anpassningsbara och flexibla lokaler som man kan växa i. Lokalerna ska fungera idag men även om något år med dubbelt så stor organisation. Möblering och inredningsdetaljer kommer in tidigt i flyttprocessen.

Andreas Ivarsson, Diligentia

– En viktig del, som oftast ligger högt på agendan, är miljöhänsyn. En miljöklassad fastighet stärker också hyresgästens ansvar och engagemang i miljöfrågor. Likaså möjligheten att skriva ett grönt hyreskontrakt.

Service och en nära dialog med sin hyresvärd får idag allt större betydelse. Vi ser att våra kunder sätter stort värde på den täta och snabba service vi på Diligentia ger genom att placera oss på andra plats i den årliga NKI-undersökning som omfattar hela branschen i Sverige.

Såväl befintliga som potentiella kunder söker ständigt nya sätt att mer effektivt nyttja kontoret –  både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Möjligheten att arbeta aktivitetsstyrt intresserar också. Dessutom söker man ofta nya möjligheter att marknadsföra sig, bl a genom skylt på fasaden eller genom olika mediekanaler – lokalen är ju en viktig del av bolagets varumärke

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter