Lokalguidens expertpanel nr 8 2011

Lokalguidens Expertpanel fortsätter att svara på ständigt aktuella frågor, i detta nummer skimrar dessa i grönt. Vilka miljölösningar är på inmarsch i fastighetsbranschen och vilka värderas högst av hyresgästerna?

Vilken typ av miljölösning anser du värderas högst hos hyresgästerna?

Styrbjörn Rudfelt,

Atrium Ljungberg

– Generellt sett är de enkla och konkreta lösningarna de mest populära, exempelvis cykelrum + dusch, miljöklassad el, låg energiförbrukning/kostnader, avfallshantering och olika arbetsmiljöaspekter (ljus, ljud, luft mm). Krav på mer generella och övergripande åtgärder som Green lease, miljöcertifieringar och miljöledningssystem når sällan skallnivå. Vi tror det här dels beror på att de förstnämnda aspekterna både är enklare att förstå och lättare att kravställa. De mer svårgenomträngliga standarderna innebär också mer långtgående åtaganden från kundens egen sida.

Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden

– För hyresgästerna idag är det viktigt med låg energianvändning och att den dagliga hanteringen av avfall fungerar väl.

Markus Pfister,

Diligentia

Miljö ligger högt på agendan i dag både hos våra befintliga kunder och nya lokalsökande företag. Många av miljöpunkterna är i dag hygienfaktorer som skall finnas i fastigheterna. Det vi ser som värderas högt i dag är kommunikationer till fastigheterna så att man i så lång utsträckning som möjligt minimerar bilåkande, som i sin tur följs av god cykelparkering och omklädnadsrum. Större bolag ställer även krav på att fastigheten genomgått någon typ av miljöklassificering som t ex Miljöbyggnad eller Breeam. Anledningen till större miljöfokus ligger i den allmänna debatten och även företags egna satta miljömål.

Det händer saker hela tiden inom området miljö. Finns det någon

effektiv miljölösning som anses

relativt ny i fastighetsbranschen

eller som är på väg in?

Styrbjörn Rudfelt, Atrium Ljungberg

– "BREEAM In Use" kommer sannolikt att slå ganska brett mot landets fastighetsbestånd. Det jämför inte bara husets prestanda utan även hyresgästers och förvaltares. BREEAM In Use känns dessutom ganska allround och heltäckande - särskilt om man jobbat med BREEAM Internationell/projektstyrning i ett tidigare skede. Standarden kan i dagsläget användas på byggnader som stått i bruk i två år eller längre - och det är ju många... Vi planerar själva att certifiera Atlashuset i Sickla enligt denna standard om ca 1,5 år - på både kundens (Atlas Copco) begäran och för vår egen kompetensutvecklings skull. Det ska bli riktigt intressant att se hur långt vi nått utan att ha jobbat mot någon standard i det fallet!

Eva-Lotta Lundberg,

Hufvudstaden

– Hufvudstaden arbetar ständigt med att utvärdera ny teknik. Något som känns intressant idag är bl a hur solceller kan integreras i fasadgestaltningen. Här finns fördelar att hämta som exempelvis att det minskar behovet av köpt energi. Nackdelen kan vara att man behöver dubbla system och det har en låg verkningsgrad. Vi tror på en stark utveckling och att vi kommer att få se fler lösningar inom området framöver.

Markus Pfister,

Diligentia

– Energiförsörjningssystemen håller på att utvecklas och blir mer energisnåla och alternativa energikällor kommer mer och mer, som t ex borrhållslager och solpaneler. Trenden i mellaneuropa är att man använder mindre energi genom att ha lägre krav och större acceptans på temperaturväxlingar under sommarhalvåret. Hållbarhetsfrågor kommer att bli en del av samhället som ingen kommer att kunna undgå framöver i stort som smått.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter