Lokalguidens expertpanel i Stockholm

Vad kan varje individ på kontoret göra för att minska miljöbelastningen?

Fredrik Lindén, Kungsleden

– Varje medarbetare skall känna att han kan göra skillnad och att hans agerande påverkar miljön. Små saker som att cykla till jobbet är lika viktigt som att trimma in våra energianläggningar.

Ulrika Bengtsson, Uthyrare, Atrium Ljungberg

Ulrika Bengtsson, Uthyrare, Atrium Ljungberg

Ulrika Bengtsson, Atrium Ljungberg

– Släcka lampor och stänga av datorn när man går hem, använda funktionen energisparläge, källsortera, ta möten via telefon istället för att resa, cykla eller åka kollektivt till jobbet, se till att inte möblera framför eller ovan element, hindra eller släpp in solen beroende på väder/årstid.

Liselott Thelenius,</p><p>Uthyrningschef,</p><p>Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius,

Uthyrningschef,

Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius, Brostaden

– Det finns en hel del som varje individ kan göra för att minska miljöbelastningen. Bara att tänka på hur man tar sig till och från jobbet, att gå, cykla eller åka kollektivt är bra för miljön. Att man inte alltid behöver träffas för ett möte utan att man kan använda sig av IT-tekniken för att minska resandet.

Stänga av dator, bildskärm och annan elektrisk utrustning när man går hem, stand-by läget drar mer än vad man tror. Fundera på om man alltid måste skriva ut dokumentet och om man behöver det så skriv ut dubbelsidigt och fundera på om man måste ha det i färg. Om man tar trappan istället för hissen så får man även vardagsmotion. Källsortera soporna och använd inte engångsartiklar.

Hur kan ledningen tänka för att på bästa ekonomiska sätt få det vardagliga arbetet att bli ekologiskt hållbart?

Ulrika Bengtsson, Atrium Ljungberg

– Det finns en mängd olika åtgärder som kan medföra minskad miljöbelastning i det vardagliga arbetet, så som att cykla till och från arbetsplatsen, släcka lampor, ha videokonferenser istället för att resa, källsortera m.m. Det ledningen kan göra är således att skapa rutiner och förutsättningar som hjälper medarbetarna att aktivt agera på ett sätt som minskar miljöbelastningen. Exempel är att införa en bra och säker cykelförvaring alternativt köpa in företagscyklar, duschmöjligheter, närvarostyrd belysning och smarta don, ett lättanvänt system för källsortering, införa videokonferensanläggningar m.m.

Liselott Thelenius, Brostaden

– Se till att miljöpolicy och miljöstrategier är väl förankrade i organisationen och att alla lever efter dem. Genom att ha den tekniska utrustningen för t ex videokonferenser så kan man minska antalet resor till möten som annars kanske skulle ha varit nödvändigt. Se till att kontoret har närvarostyrd belysning och tidsstyrd ventilation så att det inte drar energi när ingen är där, man kan även tidsstyra kaffemaskinen. Att ha lånecyklar, elbil eller vara med i en bilpool är också hållbart. Att köpa ekologiskt kaffe, mjölk, frukt etc.

Fredrik Lindén, Uthyrare på Kungsleden

Fredrik Lindén, Uthyrare på Kungsleden

Fredrik Lindén, Kungsleden

– Sprida information och utbildning till medarbetarna om hur vi påverkar miljön. Detta skapar ett engagemang hos personalen vilket är nödvändigt för att arbetet skall bli ekologiskt hållbart.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter