Lokalguidens expertpanel

Lokalguidens Expertpanel fortsätter att svara på ständigt aktuella frågor. I detta nummer handlar de om i vilket skick en lokal ska lämnas vid en flytt samt för- och nackdelar med att investera i egna lokaler respektive att hyra.

Det är vanligt att lokalen anpassas efter hyresgästens verksamhet, men i vilket skick ska lokalerna lämnas när hyresgästen flyttar?

Fredrik Sörling

Marknadschef, Kungsleden

– Det beror självklart på omständigheterna både i avtalet och vilka planer som vi som fastighetsägare har för lokalen framöver. I avtalet anges om underhållet ligger på hyresgästen eller inte. Normalt slitage behöver inte åtgärdas men har man suttit väldigt länge och inte gjort någonting under denna tid är man skyldig att göra detta i samband med avflytten. Om man inte kommer överens om annat, vilket nog är fallet i de flesta fall. Eftersom en nyuthyrning ofta kräver en hel del anpassningar är det därför vanligare att vi kan lösa det på ett smidigt sätt,

t ex att hyresgästen betalar en del av en tänkt återställning som vi sedan kan använda vid ombyggnaden. Jag vet dessutom att hanteringen varierar en hel del, på Kungsleden har vi nog en väldigt förlåtande hantering och tar stor hänsyn till den relation vi har med våra kunder. Har kunden varit varsam med lokalen och vi i övrigt haft ett bra samarbete friar vi oftare än vi fäller.

Camilla Jarl

IR- & Kommunikationschef, Dagon

– De anpassningar vi har genomfört till hyresgästen ska vara kvar när de avflyttar. Om hyresgästen själv gör anpassningar under hyrestiden kan de behöva återställa lokal-en till det skick den var i när de tillträdde. Det blir alltid slitage på golv och märken på väggar efter tavlor och liknande och man brukar prata om normalt slitage. Om vad som är normalt slitage råder sunt förnuft och det är sällan något problem vid avflyttningar. Vi träffar ofta hyresgästerna under hyrestiden och kan i ett ganska tidigt skede se om det är onormalt slitage på lokalerna. Sedan är det skillnad på slitage och skador på lokalen, och skador som hyresgästen orsakat ska de ersätta.

Thomas Bråhagen

Fastighetschef, Wihlborgs Fastigheter

– Normalt brukar man säga att lokalen skall lämnas i det skick den var när hyresgästen flyttade in. Självklart påverkar hyrestid och verksamhet de krav man ställer när kunden flyttar ut. Uppenbara skador som inte hör till normalt slitage som tex hål i väggar och golv får hyresgästen åtgärda. Står fastigheten inför en större renovering eller ombyggnad kan man alltid diskutera vad som skall åtgärdas.

Det finns företag som investerar i egna lokaler istället för att hyra, vilka är för- respektive nackdelarna med att köpa jämfört med att hyra?

Fredrik Sörling

Marknadschef, Kungsleden

– Fördelen med att hyra överväger nackdelarna, för de flesta företag. De två viktigaste argumenten är dels att man inte binder upp sitt kapital utan kan använda det till sin kärnverksamhet för att på så sätt optimera sin konkurrenskraft på marknaden. Det andra är att man är betydligt friare att anpassa sina lokaler utifrån det behov som råder. Vad händer om man expanderar kraftigt och behöver större lokaler än vad fastigheten inrymmer? Sitter man fast i egna lokaler är man också mer låst vid läget, inte minst genom att man kanske inte ens funderar på att en ny lokalisering kan bidra till bättre lönsamhet. Förutom det behöver man inte lägga ner resurser på att sköta lokalerna både fysiskt och juridiskt.

Den största fördelen med att själv äga ligger självklar i att det över tiden oftast är en mycket god investering att äga fast egendom. Den lösningen passar därför familjeföretag ganska bra som förutom företagets resultat kan se de fasta tillgångarna som en trygg placering. Men, jag vill än en gång poängtera att det riskerar att ske på bekostnad av företagets fokus på tillväxt. Binder man kapital påverkas vinstmarginalen med sämre nyckeltal som följd. Jämför med att ha en hög respektive låg omsättning i lagret, något som flertalet företag brukar ha bra koll på!

Camilla Jarl

IR- & Kommunikationschef, Dagon

– När man hyr en lokal kan man fokusera på sin huvudverksamhet och överlåta fastighetsskötsel och förvaltning till någon som gör det dagligdags och är professionell. Om man köper en fastighet kan man se det som en investering och hoppas att värdet stiger.

Thomas Bråhagen

Fastighetschef, Wihlborgs Fastigheter

– Som fastighetsägare binder du en massa kapital samtidigt som en del av ditt fokus måste läggas på fastigheten och inte på din basverksamhet. Du har dock en betydligt större möjlighet att själv kunna påverka dina kostnader för din lokal.

Som hyresgäst lämnar du över hela ansvaret på fastighetsägaren och kan helt koncentrera dig på din verksamhet. Du binder dig inte längre än det avtal du tecknar dvs du har möjlighet att förändra ditt hyresförhållande t ex (större eller mindre lokal) relativt fort. Med en aktiv och närvarande fastighetsägare kan alltid hyresgästen känna sig trygg att lokalerna fungerar fullt ut både storleksmässigt och tekniskt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter