LOKALGUIDENS EXPERTPANEL

På vilket sätt samarbetar ni med era hyresgäster för en

grönare arbetsmiljö? Tage Christoffersson, Eklandia - Tillsammans med kunden och ett antal entreprenörer åstadkom vi förra året miljöcertifieringen BREEAM för en fastighet vi byggde för Toyota i Bäckebol. Betyget blev Very Good och det är vi mycket stolta över. Vi genomför även belysningsprojekt tillsammans med kunder i lokaler där byte av armaturer och styrning, som till exempel rörelsedetektorer och sektionering, leder till förbättrad belysningsmiljö och minskad elförbrukning. Källsorteringen i fastigheterna utgår från vilka behov våra kunder har och vilka möjligheter det finns i fastigheten. Hans Wallenstam, Wallenstam - Vi arbetar mycket aktivt på alla plan när det gäller våra lokalhyresgäster i kommersiella fastigheter, t ex ergonomi, ljussättning och vindkrafts-el. När det gäller våra bostadshyresgäster arbetar vi aktivt med att införa individuell mätning av el, vatten och värme för att ge hyresgästen möjlighet att själv påverka miljön, men dessvärre motsätter sig hyresgästföreningen individuell mätning. Rolf Åkerman, Vasakronan - Vasakronan har ett utvecklat samarbete med hyresgästerna när det gäller miljö. Bland annat så erbjuder vi hyresgästerna "Gröna hyresavtal". I detta avtal finns reglerat hur vi gemensamt skall minska konsumtionen av el, kyla och värme samt hur avfallshantering och ombyggnad kan ske med minimala möjliga miljökonsekvenser. Hittills har ett 20-tal hyresgäster tecknat Gröna hyresavtal med Vasakronan i Göteborg. I det Gröna hyresavtalet förbinder sig även hyresgästerna att enbart köpa in "grön" el. Det är en sak att bygga en ny fastighet enligt moderna miljöcertifieringar, men hur ser ert miljöarbete med era äldre fastigheter ut?

Tage Christoffersson, Eklandia - I våra befintliga fastigheter arbetar vi främst med att effektivisera energianvändningen. Genom att optimera temperaturer och drifttider för ventilation och belysning, samt vid behov modernisera styrutrustningen, minskar vi energianvändningen och förbättrar inomhusmiljön. Samtliga befintliga fastigheter är miljöinventerade vilket ger oss kunskap om fastighetens miljöstatus. Hans Wallenstam, Wallenstam - I vår affärsplan har vi ett mål att sänka el-, vatten- och värmeförbrukningen i våra befintliga fastigheter med 15%, och som jag tidigare nämnt arbetar vi även aktivt med att införa individuell mätning vilket vi är säkra kommer att påverka förbrukningen än mer då hyresgästerna själva kan styra sin förbrukning. Rolf Åkerman, Vasakronan - Vår miljöcertifiering ISO 1401 gör att vi ständigt blir bättre på vårt miljöarbetet i vårt befintliga bestånd. Alla miljörum håller på att anpassas för källsortering. Energiåtgången i fastigheterna har analyserats vilket medfört att ett stort antal energibesparingsprojekt pågår. Vi har minskat våra koldioxidutsläpp från 40 000 ton till 1 000 ton på fem år i Vasakronans hela bestånd. Vid ombyggnad prövas alltid möjligheten att få fastigheten miljöklassad. Exempelvis har vi nu fått kv. Pennfäktaren i Stockholm Leed Gold-klassat.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter