Lokalguidens experter ger svar på tal

Vilka är era strategier för miljöcerifierade fastigheter och vad efterfrågar hyresgästerna främst? Svar på dessa frågor och ytterligare två får du av Lokalguidens expertpanel den här månaden. Troligtvis kommer det i framtiden lagkrav för att minska koldioxid-utsläppen för att möta målet om 20 procents reduktion till 2020. Är det ett realistiskt mål för fastighets-branschen? Christian Hermelin,

Fabege AB - Ja, Fabege har arbetat aktivt med systematisk energieffektivisering sedan 2002. Under årens lopp har vi redan sänkt vår energiförbrukning med 20 procent. Energideklarationerna kommer att utgöra ett stöd för fastighetsbranschen under förutsättning att man arbetar aktivt med de åtgärdsförslag som framkommit. Caroline Arehult,

Skanska fastigheter Stockholm - Målet (för den kommersiella delen av fastighetsbranschen) i sig anser jag är realistiskt rent tekniskt. Vi själva har högre ambitioner än så, vi strävar mot att långt före 2020 bygga fastigheter med "zero net primary energy", dvs som förbrukar i princip noll i energi. Utmaningen för branschen tror jag är att driva förändringen i det gamla beståndet. Även här finns de tekniska förutsättningarna, Skanska har t ex startat en enhet som fokuserar på just gröna renoveringar. Säkert kommer flera fastighetsägare göra gröna anpassningar av sina äldre fastigheter men för att få alla att göra det och komma ner till ett branschmål tror jag att det behövs styrmedel som lagkrav eller morötter. Kan man även förbättra effektiviteten i produktionen och energidistributionen får man ytterligare hävstång. Det verkar som om de flesta nu inser att miljöcertifierade fastigheter värderas högre. Är det något ni märker av och hur ser er strategi ut för det? Christian Hermelin,

Fabege AB - Miljömedvetenheten bland hyresgästerna har ökat, men det finns fortfarande stora variationer. Vissa kunder är mer benägna än andra att etablera sina kontor i gröna byggnader. Förklaringen till detta kan vara företagets verksamhet eller marknadsföringsstrategi. Vi ser också en ökad medvetenhet bland framförallt utländska investerare som i allt högre grad efterfrågar miljöklassade fastigheter. Lägre kostnader påverkar driftöverskottet, vilket i sin tur givetvis påverkar priset. Caroline Arehult,

Skanska fastigheter Stockholm - Vi märker absolut ett större intresse och en större medvetenhet hos både investerare och hyresgäster. Vår strategi är att vara ledare i denna gröna utveckling och vi kommer därmed även försöka hjälpa våra kunder att förstå och värdera alla fördelar med gröna hus. Det blir allt vanligare att använda övervakningskameror på publika fastigheter som

t ex vid tågstationer. Har ni, eller funderar ni på att, använda er av kameraövervakning vid era fastigheter? Catia Johansen Sangberg

Jernhusen AB - I Stockholm har vi övervakningskameror sedan flera år tillbaka, som vi har kompletterat och bytt ut mot bättre kameror för ca 1 år sedan. Vi har ett mycket bra samarbete med polis där våra filmer har bidragit till att många brottslingar, knarklangare, fick- och väsktjuvar åkt fast och därmed försvunnit från Centralstationen. I Göteborg och Malmö har vi precis fått tillstånd för kamerabevakning. Vi har även kamerabevakning i Hässleholm, Lund, Västerås och Eskilstuna. Planen är att våra 50 största stationer ska utrustas med kamerabevakning. Detta är för att öka tryggheten och säkerheten på våra stationer. I våra kontorsfastigheter så överlåter vi till hyresgästen att avgöra om de t ex vill ha det vid lastintagen. Dock har vi ännu inte kameraövervakning i våra huvudentréer. Anders Hallquist

Fastighets AB Brostaden - Vi har, så vitt jag vet, inga egna kameror. Dock vet jag att vi har några hyresgäster, (med egna entréer och portar) som har. Vi har diskuterat ett par kameror. I första hand vid återvinningsstationer där det varit lite si och så med hur reglerna för olika fraktioner har

efterlevts. Vidare har vi av trygghetsskäl, i förening med ökad belysning, tänkt bevaka några garage och parkeringsplatser. Kontor med mervärde, så som gym eller hyrcyklar, blir en allt viktigare konkurrensfördel när hyresgäster väljer lokal. Vad, förutom själva lokalen, efterfrågas främst av hyresgästerna? Catia Johansen Sangberg

Jernhusen AB - Cykelrum med tillhörande omklädningsrum är det stor efterfrågan på, framför allt i våra större städer. Sen önskar man också att det finns "butler service" kopplad till huset som gör det lätt för varje enskild person som arbetar i huset att kunna t ex lämna in kemtvätt. Självklart är det också bra med restauranger, butiker och café i huset. En och annan gång så har det också hänt att vi fått frågan om vi planerar hund/barndagis i kontorshusen, men där tror jag inte att vi är ännu. Anders Hallquist

Fastighets AB Brostaden - Äntligen kommer frågor om Mervärden, Service och Kundvård, som vi på Brostaden ödmjukt anser vara våra allra bästa grenar. Vi kallas ju t.o.m. för MerVärden. Vi har under flera år byggt upp ett synsätt och en anda som i stort går ut på att få befintliga hyresgäster att trivas och stanna kvar hos oss. Av de behovsdrivna mervärdena så kommer en bra lunchrestaurang i närområdet ofta högt upp på önskelistan. Gärna med en restauratör som även kan fixa mötesmackor, catering och nätverksmöten etc. Även närhet till ett bra gym brukar vara efterfrågat. När det gäller kundvård så vill jag nog påstå att vi har lite svårt att utveckla vårt kundvårdsår för tillfället. Detta beror på att vi nu har så många aktiviteter igång att vi knappt mäktar med fler. Som exempel kan nämnas att vi byter däck på kundernas bilar, vi har familjedag på Gröna Lund, förhandsvisning på populär biofilm, bjuder på sommarluncher, vi bakar 6oo(!) godisfyllda pepparkakshus, fyller och delar ut 1000 påskägg, teaterbesök, fotboll- och hockeymatcher, glassbilen mm. Vi blir mer och mer övertygade om att Mervärden, Service och Kundvård är en framtida framgångsfaktor.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter