Lokalguidens expert svarar

Troligen kommer det i framtiden lagkrav för att minska koldioxidutsläppen för att möta målet om 20 procents reduktion till 2020. Är det ett realistiskt mål för fastighetsbranschen? Tage Christoffersson, Eklandia

- Det beror helt på hur fastigheterna förvaltas idag och inte minst vad vi har för leverantörer av el samt värme. Fastigheter som inte har modern styrning och där det hittills inte arbetats med driftoptimering finns stora möjligheter att minska förbrukningarna markant och detta får då till följd att utsläppen minskar. Vad gäller leverantörer så skiljer det mycket på t ex fjärrvärme och hur respektive leverantör räknar på sina utsläpp, vilket gör att det blir mycket komplext. Vad gäller el har vi fler bolag som idag utvinner den ur vindkraft och då är utsläppsbesparingen redan gjord och svår att göra igen. Ett eventuellt kommande lagkrav måste därför utgå från vad du redan har gjort och vilka möjligheter du har att ytterligare kunna göra besparingar och därmed minska utsläppen. Hans Wallenstam, Wallenstam

- Ja, jag tycker det är realistiskt men tycker det är svårt att uttala mig om branschen i helhet. Vi på Wallenstam arbetar mycket aktivt med att minska koldioxidutsläppen genom att drift- optimera fastigheterna genom uppdatering av styr- och reglersystem med mer modern teknik. Något som gynnar såväl kunder som miljön. Vi har endast ett fåtal fastigheter som idag värms upp med fossilt bränsle. Rolf Åkerman, Vasakronan

- Vi tror att detta är ett realistiskt mål med 20% minskning av koldioxidutsläppen för branschen. Vasakronans mål är att minska energiförbrukningen 15% till 2012 och 30% långsiktigt. Redan idag är vi klimatneutrala då vi köper klimatkompenserad energi från våra leverantörer och själva kompenserar för de koldioxidutsläpp som vi trots det har kvar, i huvudsak gäller detta för resor. Det verkar som om de flesta nu inser att miljöcertifierade fastigheter värderas högre. Är det något ni märker av och hur ser er strategi ut för det? Tage Christoffersson, Eklandia

- Vi arbetar kontinuerligt med att minska förbrukningarna av el och värme i våra befintliga fastigheter vilket då kan leda till att vi har möjlighet att certifiera de befintliga fastigheterna vilket vi även kommer att göra framöver. Vad avser nybyggnation ser vi till att redan i projekteringen planera för en certifiering och vi var först i Sverige att BREEM-certifiera en fastighet tillsammans med hyresgästen Toyota. Hans Wallenstam, Wallenstam

- Fler och fler fastighetsbolag profilerar sig som miljövänliga och fokuserar man inte på dessa frågor kommer man snart att tappa mark och bli ointressant som bolag. Vår strävan är naturligtvis att ligga i framkant i allt när det gäller miljöfrågor och då framför allt i nybyggnation av hyresfastigheter. Rolf Åkerman, Vasakronan

- Vi är övertygade om att miljöcertifiering av fastigheter kommer att påverka framtida fastighetsvärden. Även för hyresgäster kommer detta troligtvis att bli en allt större fråga. Utöver att vi erbjuder våra hyresgäster "gröna hyresavtal", (vi beräknar att under året ha tecknat ca 50 st i Göteborg), kommer vi att fortsätta miljöklassa våra byggnader. Nu är ca 10% av lokalarean för Vasakronan i Göteborg miljöklassat och vi räknar med att vid 2011 års utgång vara uppe i 20%.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter