Lokalguiden satsar ytterligare på sitt s...

Lokalguiden satsar ytterligare på sitt stockholmskontor och anställer Ola Johansson

som regionchef.

Ola kommer närmast från FLT Media/Land & Rike där han i nästan tio års tid jobbade som Senior Key Account Manager mot de största annonsörerna i Sverige, framförallt inom business-to-consumer-segmentet.

- Jag ser fram emot att jobba med en så stark och genomarbetad produkt, som Lokalguiden är i sitt segment, och det ska bli spännande att arbeta med ett medium som har en så stark och nischad målgrupp som Lokalguiden har, säger Ola Johansson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter