Lokalguiden har förstärkt sig ytterligar...

Lokalguiden har förstärkt sig ytterligare inom konferens och anställde nyligen Johanna Södermalm. Hon ska hjälpa oss att bearbeta konferensmarknaden ytterligare och få oss att jobba ännu hårdare för att knyta konferensanläggningar till oss. Vi säger välkommen till Johanna!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter