Lokalguiden fortsätter att satsa stort p...

Lokalguiden fortsätter att satsa stort på det rörliga mediet. Som en del i satsningen har vi gjort en del förändringar i våra webbTV-sändningars innehåll. Mer fokus kommer läggas på att du som tittare får möta intressanta personer från fastighetsbranschen och att fler aktuella projekt lyfts fram.

Efter att allt fler fått möjlighet att ta del av våra nyhetssändningsutskick har vi fått mycket positiv respons på förändringarna. Även önskemål om att sändningarnas längd ska utökas, har kommit fram, vilket vi nu planerar att tillgodose.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter