Ljus i horisonten för Landskrona

Svenska Hus fastighet Motellet 2 på Hjalmar Brantings väg 11 i Landskrona. Foto: Martin Palvén

Svenska Hus fastighet Motellet 2 på Hjalmar Brantings väg 11 i Landskrona. Foto: Martin Palvén

Svenska Hus är en av Landskronas aktiva fastighetsägare och de tror på en ljus framtid för staden. Här besvarar Lars Jeppsson, uthyrare på Svenska Hus, fem frågor om Landskrona och dess lokalmarknad.

Vad kännetecknar Landskrona idag?

– En stad som genom hårt arbete har lyckats resa sig från ryggläge till stående ställning. År av ekonomiskt mörker och politisk flathet skickade in Landskrona i en negativ spiral. Nu har vi lyckats plana ut den spiralen och vi kan skönja ljus på horisonten. Staden har fortfarande en lång väg att gå gällande social trygghet men nyetableringar, nybyggnation och fasta planer på att rensa upp oattraktiva områden är positiva steg på vägen mot utveckling.

Lars Jeppsson, Uthyrare Svenska Hus</p><p>

Lars Jeppsson, Uthyrare Svenska Hus

Vad är fördelarna med att etablera sig i Landskrona?

– Förutom att det är en väldigt vacker kuststad finns det stora fördelar med att välja Landskrona som etableringsort, speciellt för industrier. Största fördelen är givetvis läget, få etableringsorter kan skryta med närheten till Helsingborg, Lund, Malmö och Köpenhamn. Storleken på stad gör också att avstånden till transportleder är så korta att logistikproblem inte existerar.

Vad har ni på gång i Landskrona?

– Det finns inga nyetableringar i sikte i dagsläget men däremot för vi dialog med en del befintliga hyresgäster som är inne i en expansionsfas och därför eventuellt kommer att behöva mer yta framöver. Vi har även tittat över våra avtal gällande inre och yttre skötsel av våra fastigheter, allt i strävan att få ett bra slutresultat för oss och våra hyresgäster. Ett gediget arbete som även innefattar alla våra hyreshus i Landskrona.

Hur ser hyresnivåerna ut idag och hur tror du att de kommer utvecklas?

– Gällande kontor ligger det i spannet 900 – 1 200 kr/kvm/år, allt beroende på läge, standard och storlek på yta. När det kommer till industri/lager bör det ligga på 450 – 650 kr/kvm/år, jag har hört lägre siffror nämnas men då lär skicket lämna en del att önska. Jag tror att de nämnda nivåerna kommer att gälla ett tag framöver.

Hur ser framtiden ut för Landskrona tror du?

– Ringarna på vattnet efter DSVs stora etablering har inte infunnit sig än men jag hoppas och tror att vi ändå går en ljus framtid till mötes. Så länge vi har framtidsvisioner och vettiga planer för dessa styr vi skutan framåt.

Det krävs ett fortsatt engagemang från näringslivet, ett fortsatt driv från våra styrande politiker som själva ställer krav på sin hemstad.

Landskrona har en genuin historia som varvsstad och dagens Öresund Drydocks gör ett fantastiskt jobb med att åter igen sätta staden på den marina kartan, jag hoppas deras expansion kan få fortsätta. Jag ser också gärna att staden fortsätter att profilera sig som en turiststad då vi har väldigt mycket att erbjuda under sommarhalvåret.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter