Liselott Thelenius, uthyrningschef på Fastighets AB Brostaden: Länna är ett väletablerat område

I Länna Industriområde ska Brostaden bygga ett 8 000 kvm stort nytt lager. Enligt planen ska byggnaden med de moderna och rationella lokalerna stå inflyttningsklar under våren 2017.

Fastighets AB Brostaden, ett dotterbolag inom Castellumkoncernen, planerar att uppföra en lagerbyggnad på ca 8 000 kvm i Länna Industriområde utmed riksväg 73 söder om Stockholm. Härifrån har man ca 13 km till Globen, 20 km till Västberga och ca 40 km till Nynäshamn.

– Länna är ett väl etablerat område och inrymmer blandade verksamheter inom hantverk, industri lagerhantering, proffshandel, bygghandel, upplag samt en betonganläggning och ett renhållningsföretag. De handels- och servicerelaterade verksamheterna hittar man närmast riksväg 73, säger Liselott Thelenius, uthyrningschef på Brostaden.

Området utvecklas

Även bland fastigheterna i området finns en variation, både större lagerfastigheter och ett flertal mindre lager/industrifastigheter med tillhörande kontor. Under de senaste åren har nyproducerad hantverkshus samt både stora och små lagerbyggnader uppförts. Sedan tidigare äger Brostaden två fastigheter i Länna.

– Länna är ett av de områden inom Huddinge kommun som man från kommunhåll vill ska utvecklas för att göra plats åt fler verksamheter inom lager och industri. Vilket är väldigt positivt i och med att Stockholm växer och att flera tidigare lager- och logistikområden närmare city utvecklas till bostadsområden.

Modernt och rationellt

Just nu projekterar Brostaden för fullt och enligt plan ska den nya lagerfastigheten stå klar under våren 2017.

– Det kommer att bli en inhägnad fastighet med en byggnad på ca 8 000 kvm. Denna kommer kunna delas upp mellan två-fyra hyresgäster. Här erbjuder vi moderna och rationella lager med tio meter i takhöjd och lokalerna blir fullt sprinklade, berättar Liselott Thelenius.

In- och utlastning kommer kunna ske dels via åtta stycken lasthus och ett flertal markportar. Det kommer också att finnas möjlighet att ha kontorslokaler och personalutrymmen efter hyresgästens behov i byggnaden.

– Vi tänker oss främst hyresgäster i form av företag som har behov av lager från ca 1 300 kvm upp till ca 8 000 kvm och som vill etablera sig i ett citynära industriområde

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter