Linköping, vass IT-kommun

Linköping är Sveriges flyghuvudstad. Här sker landets enda flygplanstillverkning samt även världsledande forskning bland annat inom flygrelaterade områden. På Mjärdevi Science Park finns många av de bästa i branschen och kanske landets vassaste IT-personer.

Linköping är Sveriges femte största kommun med cirka 150 000 invånare.

Tillsammans med Norrköping och de orter som ligger omkring städerna kallas det ”den fjärde storstadsregionen”. Staden har haft en växande befolkning de senaste åren och kommunens prognoser spår en fortsatt positiv befolkningsutveckling under överskådlig framtid. Sedan 1990 har kommunens invånarantal stigit från drygt 120 000 till dagens nivå. Stora arbetsgivare inom kommunen, förutom kommun och Landsting, är SAAB, Linköpings Universitet och Ericsson som alla sysselsätter mer än 1 000 personer på orten.

Linköping Bergs Slussar Bild: Can Burcin Sahin, Visit Linköping

Linköping Bergs Slussar Bild: Can Burcin Sahin, Visit Linköping

Bland andra kända företag som finns på orten kan nämnas Cloetta, Autoliv och IFS. I Svenskt Näringslivs ranking tappade Linköpings kommun en placering under 2015 till plats 35 av landets 290 kommuner.

Linköping är Sveriges flyghuvudstad. Här sker idag landets enda flygplanstillverkning och en tredjedel av stadens näringsliv innefattar verksamhet med anknytning till flyg. I Linköping bedrivs också världsledande forskning bland annat inom flygrelaterade områden.

En stor del av Linköpings framgångar har uppnåtts tack vare universitetet som nu har drygt 26 000 studenter. Linköpings universitet, som bildades 1975, är känt för sitt tvärvetenskapliga arbetssätt och som en förnyare av utbildning och forskning.

Arbetslösheten i kommunen ligger på bättre nivåer än de som redovisas för riket.

Marknaden

Den fjärde storstadsregionen har cirka 420 000 invånare, här finns 36 000 företag och cirka 170 000 jobb inom 45 minuters pendlingsavstånd. Det kommunalägda Stångåstaden äger och förvaltar cirka 26 procent av alla bostäder i Linköping. Bolaget har cirka 18 500 lägenheter inklusive studentlägenheter med en total area om drygt 1 125 miljoner kvadratmeter.

Mjärdevi Science Park i Linköping startades 1984 och rymmer nu cirka 260 företag och 6 000 personer. Mjärdevi Science Park är en professionell miljö med en stimulerande mix av olika företag och aktörer.

Här finns många av de bästa i branschen, kanske landets vassaste IT-personer. Här finns även avknoppningsföretag från Linköpings universitet, internationella storföretag, forskargrupper och supportaktörer. Mjärdevi Science Park är ett internationellt känt och förhållandevis starkt varumärke, vilket man hoppas ger en kvalitetsstämpel till de företag som finns här.

Andra stora fastighetsägare verksamma inom Linköpings kommun är bland andra Lundbergs, Corallen (Castellum), Klövern, Skandia Fastigheter, Akademiska Hus, Lilium (f d. Norrporten), Aberdeen med flera.

Hyror

Kontorshyrorna i Linköping har legat förhållandevis stilla under senare år. Hyror i A-läge återfinns normalt i intervallet 1 000 – 1 400 kr/kvm och har gjort så under ett antal år, enskilda noteringar om cirka 1 700 kr/kvm har dock noterats. Hyrorna i B-lägen kommer endast i undantagsfall över 1 000 kr/kvm, normalhyrorna här ligger i intervallet 800 – 1 000 kr/kvm.

Hyror för butiker i bästa läge har passerat 3 000-kronorsnivån, enskilda noteringar på cirka 3 500 har noterats. Här finns dock ett relativt stort spann beroende på läge, standard och andra parametrar.

Även i bästa läge kan hyrorna droppa ned mot 2 200 kr/kvm.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter