Linda Persson, JLL: Ser inte att efterfrågan kommer att minska

Linda Persson, Office & Industrial Leasing på JLL, pratar om framtiden för uthyrningsbranschen, svårigheter och att förstå en hyresgästs verksamhet.

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- En hyresgäst som har sett över sin verksamhet och tänker långsiktigt är oftast den som blir mest nöjd. Är hyresgästen ute i god tid, där vi kan komma in i ett tidigt stadie, får vi möjligheten att bringa ett större mervärde för hyresgästen, allt ifrån att vara med och definiera vad de behöver till vilka möjligheter som finns.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Missuppfattningar kan komma av att man har hastat igenom avtal och inte förstått vad som menas med t.ex. gränsdragningslista och vad den innebär. Det kan tyckas självklart att man går igenom avtal men det går inte att nog poängtera vikten av att även förstå innebörden.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Att förstå deras verksamhet är nyckeln men det är också viktigt att förklara för hyresgästen hur fastighetsmarknaden funkar. Har jag en bra förståelse för vad deras verksamhet behöver och hyresgästen har en förståelse för förutsättningarna ute på fastighetsmarknaden då har man kommit långt. Att jag sedan vet vad de olika fastighetsägarna kan erbjuda i form av t.ex. hyresgästanpassningar, avtalslängd, rabatter etc. så hjälper jag till så att de hittar varandra på rätt nivå.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Mötet med människor och få vara rådgivande i ett av de viktigaste besluten som man som företagare någonsin tar, det är fantastiskt roligt.

Hur är en bra uthyrare?

- Vi uthyrare fungerar som en kunskapsbok för hyresgästen i en marknad som de normalt inte befinner sig i och det kräver att vi har en klar och uppdaterad bild av hyresmarknaden. Sen måste vi i vår position kunna ta initiativ och vara kreativa i olika affärer och det kräver i sin tur att man är lyhörd, tillgänglig men framförallt passionerad.

Vad skulle du säga är det svåraste med ditt jobb?

- Vår absolut största utmaning är att få kontakt med hyresgästerna i tid innan de behöver sina nya lokaler. Normalt efterfrågas lokaler med 6-9 månaders varsel vilket innebär att nyproduktion inte är något alternativ då det tar ca 12 månader att färdigställa. Om vi kan komma in i ett tidigt skede där hyresgästen har kvar ca 18 månader innan de behöver tillgång till en ny lokal då får vi chansen att erbjuda alla möjligheter som finns på marknaden.

Hur tror du framtiden ser ut för uthyrningsbranschen?

- Det kommer alltid finnas ett behov av att kunna hyra lokaler och jag ser inte att efterfrågan kommer att minska, tvärt om. Vi lever i ett konsumtionssamhälle och vår befolkning ökar därav kommer också lager och logistikytor efterfrågas i än högre utsträckning. Vi uppfattar att företag idag söker mer och mer flexibla lösningar för att kunna ta snabba strategiska beslut för sin verksamhet där en lokal man äger begränsar den flexibiliteten och en förhyrning av lokal blir ett bättre alternativ.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter