Linda Börjesson, Näringslivschef i Järfälla kommun: En levande stad har börjat växa fram

Linda Börjesson, Näringslivschef i Järfälla kommun, berättar vad som är på gång, hur kommunen ser ut om 5-10 år och varför man som fastighetsägare skall satsa på just Järfälla. 

Vad är på gång i Järfälla kommun?

- Järfälla kommun har redan idag ett bra kommunikationsläge men kommer bli en regional superpunkt de närmaste åren när vi knyter samman hela västra Stockholmsregionen och kopplar till östra Mellansverige. Järfälla blir ett kollektivtrafiknav med regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana, E18, E4 och Förbifart Stockholm. År 2021 ska blå tunnelbanelinje från Kista/Akalla koppla på två nya tunnelbanestopp i Järfälla; Barkarbystaden och Barkarby station/Stockholm Väst. Bostadsbyggandet är uppe på rekordhöga nivåer och vi planerar för 18 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser i Barkarbystaden. Totalt ska det byggas 27 000 nya bostäder i Järfälla kommun och vi välkomnar 40 000 nya invånare.

Hur kommer Järfälla kommun att se ut om 5-10 år?

- Järfälla kommun har fått fler invånare, fler arbetsplatser och ännu bättre kollektivtrafik. Barkarby station/Stockholm Väst har blivit en regional stadskärna i hjärtat av Järfälla. En levande stad har börjat växa fram med stor variation av bostäder, attraktiva kontorslägen, besöksmål, utbildning, kultur, idrott, handel, restauranger, caféer, sjukvård och äldreboende.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Järfälla kommun äger all mark i Barkarbystaden, som tidigare var ett flygfält. Det finns mycket mark för bostadsbyggande och även för kontor och service. Vi har tagit fram ett nytt område för verksamheter vid Rotebroleden, Stäkets verksamhetsområde, på totalt 24 hektar. I första hand ska befintliga Järfällaföretag erbjudas mark men det kommer troligtvis bli möjligt för nyetableringar också.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Järfälla?

- Vi arbetar ständigt med att skapa goda relationer till fastighetsägare. Vi fokuserar på att ha en god planberedskap och korta handläggningstider inom t ex bygglov. Men ibland lyckas vi inte eftersom trycket är stort på vår organisation när man ska bygga mycket på kort tid.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Järfälla kommun?

- Järfälla kommun tillhör en av de mest expansiva kommunerna i landet och står för en stor del av befolkningstillväxten i Stockholmsregionen. Här byggs det som aldrig förr och här pågår resan med att skapa en levande stad av en förortskommun.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter