Life City med hjärta och hjärna

Fastighetsägaren och samhällsbyggaren Atrium Ljungberg planerar att bygga kvarteret Life City i Hagastaden. Med hjärta och hjärna formas nu dynamiska och attraktiva, innovativa mötesplatser samt arbetsmiljöer för dem som verkar inom life science.

Illustration: ON ARKITEKTER

Illustration: ON ARKITEKTER

I Hagastaden, på gränsen mellan Solna och Stockholm, växer ett starkt kluster inom Life Science fram.

– Här skapar vi ett projekt med mycket hjärta och hjärna. Ett sammanhang för alla tänkbara verksamheter som ägnar sig åt livsvetenskaperna. Allting i det här kvarteret handlar om kompetenskedjor och ett näringslivets ekosystem inom life science, ett område som är både brett och djupt, säger Peter Johansson, marknadsansvarig på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungbergs vision för kvarteret Life City är att skapa en scen och mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle. Här ska fronten inom e-hälsa verka parallellt med dem som arbetar med morgondagens vård och läkemedel i 4D-labb. I Life City skapas förutsättningar för helt nya arbetsmiljöer och arbetsformer för oväntade möten och oavsiktliga upptäckter ska lägga grunden till morgondagens nobelpris.

Peter Johansson, Marknadsansvarig, Atrium Ljungberg. Foto: Christoffer Edling

Peter Johansson, Marknadsansvarig, Atrium Ljungberg. Foto: Christoffer Edling

Spännande och visuell plats

– Life City ska byggas på en oerhört spännande plats. Rent av på Skandinaviens mest visuella plats, där kvarteret kommer vara synligt för 75-80 miljoner människor varje år.

Att få utveckla stadsmiljö i ett sådant läge förpliktigar en hel del, konstaterar Peter Johansson.

– Vi måste ta ett stort ansvar för hur hela kvarteret utformas och upplevs. Gestaltningen berättar en berättelse om livet självt. Vi jobbar mycket medvetet och noggrant med de estetiska funktionerna. Som företag, organisation och medarbetare ska man uppleva att det känns trevligt, generöst, spännande och inspirerande att komma till den här platsen, säger Peter Johansson.

Stort intresse

Atrium Ljungbergs ambition är att projektera under 2017 och att kvarteret ska stå inflyttningsklart 2019. Av fastighetens totala ca 32 000 kvm ska ca 28 000 bli kontors-/arbetslokaler. Resterande 4 000 kvm utgörs av platser för möte, shared spaces, restauranger och andra innovativa miljöer.

– Intresset för att etablera sig här är enormt och massor av diskussioner med intressenter pågår. Ännu finns det stora möjligheter att vara med på en spännande resa. Men vi nöjer oss inte med att man bara hyr in sig här, utan man måste som hyresgäst vilja vara en del av någonting större än sig själv och bidra till sammanhanget.

Förutom kvarterets extremt visuella läge finns här fler fördelar, menar Peter Johansson.

– Det är en tajt plats där mycket kommer hända. En tunnelbanestation ska byggas intill byggnaden och här får man så kallat ”Birkenstock-avstånd” till allt, dvs allt kommer finnas inom ett bekvämt och lättillgängligt avstånd.

Attraktiva mötesplatser

Det råder stor brist på kvalitativa mötesplatser anpassade för det djupa mötet, hävdar Peter Johansson.

– Med djupa möten menar vi möten där man har verklig nytta av varandra. Inte bara att man tar en fika ihop med andra ord. När vi nu skapar både traditionella och nydanande mötesplatser inom ramen för Life City ser vi en korsbefruktning, och att olika discipliner möts över gränserna, som det primära. Vi formar dynamiska och attraktiva mötesplatser, med väldigt specifika funktioner, för alla som verkar inom life science.

Därutöver kommer det givetvis även finnas vanliga konferensrum och scener där man kommer kunna samla stora och medelstora grupper.

– I Life City kommer man känna att man befinner sig i ett väldigt spännande och starkt sammanhang. Här ska man etablera sig för att man vill vara i händelsernas centrum och för att få möjligheten att jobba på ett nytt sätt omgiven av nya verktyg. Och inte minst för att kunna bli sedd, på många olika sätt. Vi gillar läget, avslutar Peter Johansson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter