Lennart Larsson, VD på Husvärden: Vi är mycket smickrade över att vi fått priset

Framtidens byggnader och städer är gröna. Fastighetsbolaget Husvärden bedriver ett aktivt miljöarbete och stödjer en klimatsmart livsstil. För det har de nyligen blivit prisade genom att vinna guld i årets GBA Miljöbyggnad (Green Building Award) för kontorshuset K21 i Krokslätts fabriker, i Mölndal.

Bakom priset står Sweden Green Building Council, en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. För Husvärden är miljöaspekterna en integrerad del av affärsverksamheten.

– Vi ser hållbara och långsiktiga lösningar som en möjlighet för oss och våra kunder och arbetar målinriktat för att göra fastigheterna energisnåla och effektiva, säger Lennart Larsson, VD på Husvärden. Vi arbetar för att öka vår användning av energikällor som medför låga utsläpp av koldioxid och andra skadliga ämnen. Vi har exempelvis ersatt uppvärmning med fossilt bränsle mot fjärrvärme i samtliga fastigheter. Avtal har tecknats med Mölndal Energi för biobränslegenererad fjärrvärme och ”grön el”. Styr- och reglersystem uppdateras med ny modern teknik för att på ett effektivt sätt driftoptimera våra fastigheter.

Juryns motivering

Juryns motivering till priset lyder:

”Husvärden visar att hög ambition, god styrning och planering möjliggjort uppförandet av Kängurun 21 med 14 av 15 indikatorer på guldnivå i Miljöbyggnad. Byggnadens dubbelglasfasad är unik och bidrar till ett gott inneklimat, en energieffektiv byggnad och ett vackert rum för social samvaro där gröna växter mot söder skuggar och bidrar till renare luft och välbefinnande. Genom ”Smart-IT” visualiserar man hur beteendet påverkar förbrukningen så att hyresgästen inspireras att ”göra rätt”.

Husvärden mölndal

Husvärden mölndal

Fortsätta jobba hållbart

– Vi är mycket smickrade att vi fått detta pris, det sporrar oss att fortsätta jobba för en hållbar stadsutveckling, säger Lennart Larsson.

Kängurun 21, eller K21, ligger i Krokslätts Fabriker Söder. Huset är certifierat som Miljöbyggnad nivå GULD, tack vare kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och materialval.

– Det personliga tänket och miljöhänsynen från Husvärdens sida var ett avgörande skäl till att vi valde att sitta här i K21, säger Anders Pihl, Chief Technical Officer and HR Director på CPAC Systems AB.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter