Lennart Öberg, Humlegården: Det är viktigt att känna förtroende

Lennart Öberg, uthyrare på Humlegården Fastigheter, berättar om bra uthyrare, svårigheter med yrket och hur han ser på framtiden.

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- Att man har långsiktig relation med en öppen, ärlig dialog under hyrestiden (för att förstå varandra och kunna hjälpa till med förändringar över tiden). Det är också viktigt att man känner att man har förtroende för varandra.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- En av de vanligaste missuppfattningarna är vad som ingår i avtalet och inte ingår i avtalet. Jag sätter mig alltid tillsammans med hyresgästen och går igenom huvudavtalet inklusive alla bilagor tillsammans innan signering för att minimera missförstånd. Jag är också extra tydlig med att beskriva vad vi åtar oss att göra i lokalen innan inflyttning och vad som förväntas att hyresgästen bekostar som exempelvis data/telenät, arbetsplatsbelysning/miljöbelysning med mera.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Jag lyssnar och ställer rätt frågor för att fånga in deras nuvarande behov och krav samt hur deras behov ser ut på sikt.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Mötet med nya människor! Men även variationen i arbetet, allt från mötet med kunden eller kundens representant, arkitekter, byggledare, projektledare, byggare med flera. Helhetsperspektivet och ansvaret för hela affären är väldigt roligt.

Hur är en bra uthyrare?

- Man skall vara väl insatt i de fastigheter och lokaler som man arbetar med, speciellt vad gäller tekniska förutsättningar, ombyggnationer och vad som är möjligt att göra i lokalen. Det är bra om man är lyhörd och påläst inför möte med kunden som var/hur sitter de idag, hur många anställda, hur ser deras behov ut nu och på sikt. Man bör vara lösningsorienterad, kunna se möjligheterna och ha en god förhandlingsvana. Det gäller också att ha förmågan att hitta rätt hyresgäster till rätt lokal.

Vad skulle du säga är det svåraste med ditt jobb?

- Svåraste och även det bästa med mitt jobb är att vardagen är som oftast styrd av händelserna. Ingen dag är den andra lik!

Hur tror du framtiden ser ut för uthyrningsbranschen?

- Mycket god, så länge företag expanderar eller minskar sitt lokalbehov kommer vi att behöva finnas till för att tillgodose deras önskemål.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter