Larma med klass

Vad som är syftet med en larmanläggning vet alla, men vilka larmklasser som finns och vilka begrepp som florerar i samband med detta har nog inte alla koll på. Vi rätar därför här ut några frågetecken i jakten på det ultimata skyddet. Ett företags verksamhet bestämmer om det ställs krav på larm och i så fall vilken larmklass. Det finns fyra olika larmklasser som är en gemensam kravstandard för försäkringsbolagen. Larmklasser som även underlättar förståelsen mellan kravställare och projektör/installatör. Här förklarar vi tre av dem, klass 1, 2 och 3. Gemensamt för larmklasserna • Installerad av certifierad anläggarfirma. • Certifierat materiel. • Larmskyddad centralapparat. • Överföring av larmsignal till larmcentral. • Fönster över 4 meter behöver inte övervakas. • Öppningar mindre än 150 x 300 mm behöver inte övervakas. Larmklass 1 • Larmövervakningen får utföras som enbart försåtskydd. • Viktiga delar av lokalen / strategiska platser / troliga inbrottsvägar larmskyddas. • Minst två akustiska larmdon om det inte finns övervakad larmöverföring. • Utvändig manöverenhet tillåten. Larmklass 2 • Larmövervakningen ska utföras som skalskydd kompletterat med invändigt försåtskydd. • Viktiga delar av lokalen / strategiska platser larmskyddas. • Minst två akustiska larmdon om det inte finns övervakad larmöverföring. • Invändig manöverenhet. • I vissa fall erfordras punktskydd av speciellt stöldbegärlig egendom. Larmklass 3 • Alla utrymmen större än 4 m2 ska larmas. • Övervakad överföring till larmcentralen. • Invändig manöverenhet. • I vissa fall erfordras punktskydd av speciellt stöldbegärlig egendom. Larmintyg Nedan följer viktig information som ska finnas med i intyget. • Anläggningsinnehavare och adress till anläggningen. • Anläggarfirmans namn och adress. • Regelverk och klass. • Avvikelser från reglerna. • Underskrift av installatör med företagsnamn och certifikatsnummer.

Några förklaringar

Lokallarm avskräcker genom exempelvis sirener. Centrallarm -överför larmet till en larmmottagare, normalt till en larmcentral via telenätet. Skalskydd - Här övervakas samtliga ingångsvägar som dörrar, fönster och klena väggar. Försåtskydd - Här larmas viktiga delar /givna gångvägar i försäkringslokalen. Volymskydd - Förändring inom det skyddade objektet utlöser larm. Sabotageskydd skyddar larmin - stallationen inomhus mot sabotage. Övervakad överföring skyddar larmöverföringen till larmcentralen, typ "Multicom". Centralapparat - Utrustning för att behandla och vidaresända larmsignaler. Larmdon - Utrustning som ger larm eller uppmärksamhetssignal. IR detektor (rörelsedetektor) - reagerar på förändring i värmestrålning.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter