Landskrona satsar på ökad attraktion

I Landskrona dominerar sedan lång tid tillbaka tillverkningsindustrin, men både handel- och transportsektorn är på frammarsch. Här finns gott om både lediga lokaler och tomtmark om man hellre bygger sitt eget. Stora satsningar görs på att bygga nya kustnära bostäder samt ett nytt kulturhus för att öka Landskronas attraktionskraft.

Mitt i Öresundsregionen hittar vi Landskrona, en växande stad med cirka 40 000 invånare i dagsläget.

På grund av sitt fördelaktiga kustläge kan Landskrona erbjuda en fantastisk utsikt över Öresund, Ven och norra Själland på andra sidan. En klar dag syns även Köpenhamn och Öresundsbron tydligt.

Med mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare samt den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn är mycket bra. Att nå grannstaden Helsingborg tar till exempel bara tio min-uter.

Över 5 000 personer pendlar in till Landskrona för att arbeta. De flesta kommer från Helsingborg, Svalöv och Kävlinge. Av dem som är bosatta i Landskrona pendlar 7 000 till annan kommun för arbete, varav 500 till Danmark.

Landskronas näringsliv

Landskrona har en lång industrihistoria och tillverkningsindustrin dominerar fortfarande, främst inom maskin-, transportmedels-, livsmedels-, metall- samt gummi- och plastvaruindustri. Dock ser balansen ut att förskjutas allt mer i riktning mot sektor-erna handel och transport, inte minst tack vare DSVs och Coops nya etableringar.

DSV håller på att etablera i staden under 2011-2012, medan Coop nyligen har öppnat ett nytt stort varuhus vid södra infarten.

I Företagsparken Kronan ligger de tre livsmedelsföretagen Oatly, Santa Maria och Pålssons Lax. I anslutning till dessa företag kommer ett innovationscenter inom livsmedel, LINC, att upprättas.

Enligt Svenskt Näringsliv är Landskronas tele- och IT-nät i topp i landet genom ett väl utbyggt digitalt kommunikationsnät. Med pågående utbyggnad av fiberoptik, radio-LAN med mera kommer i stort alla företag, hushåll och offentliga institutioner ha möjlighet att koppla upp sig på detta stadsnät. Landskrona satsar hårt på att bli "den digitala staden".

För att stärka industriföretag och företagsklimatet i Landskrona finns nätverket Industriarenan. Dess medlemmar träffas fyra-fem gånger per år och samverkar med näringslivskontoret. En arena för tjänsteföretagen är också under planering.

Lokalmarknaden

Några av fastighetsägarna som är aktiva i Landskrona är Svenska Hus, Newsec Asset Management, Heimstaden, Annehem, Dagon och Galjaden Fastigheter.

I staden finns god tillgång på såväl lokaler som mark. Vakansgraden för lokaler i dagens Landskrona håller sig runt nio procent. Markpriset, som är relativt förmånligt, ligger på cirka 150 – 350 kr/kvm med anslutningar fram till tomtgränsen.

förslag om nytt kulturhus

Kulturnämnden i Landskrona stad har föreslagit att ett nytt kulturhus för digital visualiseringsteknik ska utarbetas av Johan Celsing arkitekter.

– Kulturhuset är ett viktigt framåtsyftande projekt för att stimulera och förnya kulturlivet. Det hänger väl ihop med våra övriga kultursatsningar och kommer att bidra till att öka Landskronas attraktionskraft, säger Göran Nyström, förvaltningschef Fritids- och kulturförvaltningen.

Målsättningen är att placera kulturhuset i teaterparken och det byggs samman med Landskrona teater. Restaurang, personallokaler och teknik kan då utnyttjas av bägge kulturinstitutioner. Med närheten till Landskronas kommersiella centrum stärks målet med ett levande och kommersiellt hållbart centrum.

Många nya bostäder

Landskrona har en tydlig stadskaraktär med 63 % av bostäderna i flerfamiljshus. Under senare år har många nya bostäder byggts, framför allt i form av bostadsrätter och småhus. Ambitionen är att

1 500 nya bostäder ska byggas i attraktiva lägen och i oktober togs ett viktigt steg för att möjliggöra byggandet av dessa i Norra Borstahusen. Då antog stadsbyggnadsnämn-

den i Landskrona stad ett nytt planprogram för området.

– Vi ser stora möjligheter i detta. Nya och attraktiva bostäder nära kusten lockar fler att flytta hit, vilket genererar tillväxt och nya skatteinkomster i staden, säger Börje Andersson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Planprogrammet är det första delbeslutet i en långsiktig och genomgripande strategi för att vända utvecklingen i Landskrona. Det har sitt ursprung i programmet Vägval Landskrona, som antogs av kommunstyrelsen 2010. En av de bärande idéerna i vägvalet är just att bebygga de kustnära områdena för att attrahera fler boende till kommunen.

På sikt planeras drygt

1 500 bostäder i området.

Längs den skånska västkusten måste detta vara det mest attraktiva området att bygga markbostäder på. Flera hundra bostäder med sundsutsikt, hundra meter till stranden, granne med golfbana och småbåtshamn är några av kvaliteterna, säger Per Fredrik von Platen, stadsbyggnadschef i Landskrona stad.

600-årsjubileum

2013 fyller Landskrona 600 år. Då är det 600 år sedan Erik av Pommern utfärdade det första privilegiebrevet för staden.

Sedan 2009 rullar ett räkneverk som räknar ner år, dagar, timmar, minuter och sekunder fram till invigningen av jubileumsåret 20 mars 2013.

Tanken är att jubileumsåret ska vara en fest för alla och ska ge ett bestående värde i form av upplevelser och intryck.

(Källa: www.landskrona.se)

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter