Landskrona ökar och växer

Fakta 2007 bodde det 40 419 personer i Landskrona kommun, befolkningsmängden har ökat både vad gäller nyfödda och nyinflyttade. Kommunens största arbetsgivare finns inom vård och omsorg. Sedan 2009 kallar kommunen sig Landskrona stad vilket lett till en del missförstånd gällande kommun och tätort. Läget I Öresundregionen, mitt emellan Helsingborg och Lund, ligger Landskrona. Stadens karaktär kännetecknas naturligtvis av närheten till havet. Den vackra ön Ven hör till Landskrona och trafikeras av en bilfärja året runt.Stadens centrala placering gör kommunikationen till städerna Malmö, Lund och Helsingborg fördelaktiga, att vara en del av Öresundsregionen ger också Landskrona fördelar. 2001 drogs en ny sträckning av järnvägen med Västkustbanan vilket gav en efterlängtad direktförbindelse med Helsingborg och västkusten. Arkitektoniskt har Landskrona präglats starkt av stadsarkitekten Fredrik Sundbärg som bland annat gjort Gamla Vattentornet och Landskronas teater. Gamla Vattentornet är även Landskronas högst belägna plats, 6 meter över havet. Näringslivet Näringslivet har framförallt små och medelstora aktörer och även här har naturligtvis närheten till andra städer och vattnet betydelse. I det expanderande Landskrona finns också planer på att bygga nytt, för i jämförelse med andra städer har Landkrona ovanligt mycket obebyggda ytor i centrum. Landskrona city har blivit utnämnd till Regionens raket av Svensk handel och Handels utredningsinstitut. Cityhandeln har ökat med 50 % de senaste tre åren med runt 20 nyetableringar, besöksantalet har också ökat med 50 % under åren 2007-2008. Annehem har ett stort bestånd fastigheter i centrala Landskrona och de har etablerat flera stora aktörer i staden så som H&M, Ecco och Kicks. 2008 visade Svensk Handel i Malmös siffror att Landskronas cityhandel ökar mest i hela Skåneregionen. Tidigare stod matjätten City Gross för den största ökningen men på senare tid har ökningen framför allt gällt sällanköpshandeln så som kläder, konfektion och fritidsartiklar. Citysamverkan är en organisation som sammanbinder fastighetsägare, handlare, restauranger och kommun och det har också bidragit till näringslivets uppsving de senaste åren. Planer Jönsaplan i Landskrona upprättades redan vid mitten av 1700-talet och kallades då Östra Torget. Platsen har sedan 1900-talet främst nyttjats som färjeterminal men 2007 bjöds åtta arkitektkontor in för att titta på vilka möjligheter som finns för området. Bland förslagen fanns bland annat planer på nya promenadstråk och grönområden. JM vill utveckla Jönsaplan, och göra plats för både bostäder och kommersiella ytor. Det har varit några turer kring hur detaljplanen ska se ut för Jönsaplan, Länsstyrelsen har bland annat haft synpunkter på att planen inte varit tillräckligt publik. Men nu verkar parterna vara överens och den nya detaljplanen väntas vara klar om cirka ett halvår. DSV är en global leverantör av transport- och logistiktjänster, de planerar att flytta hela sin verksamhet från Helsingborg och Malmö till Landskrona. Den planerade anläggningen beräknas bli 74 000 kvadratmeter fördelat på 20 000 kvadratmeter logistiklager, 30 00 kvadratmeter distributionsterminal och 18 000 kvadratmeter kontor. Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg berättar att byggprocessens första spadtag ligger i startgroparna men att den arkeologiska förstudien i området måste avslutas innan man kan dra igång med arbetet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter