Lager och logistiklokaler i Sverige

Northern Logistic Property, NLP, är specialiserade på lager- och logistikfastigheter och har sitt bestånd spritt över en stor del av landet. Fastighetschef Christian Berglund delar med sig av sin bild av bra lägen, hyresnivåer, miljötänk och tillgång på mark vid nybygge.

NLP äger och förvaltar 20 lager- och logistikfastigheter om totalt 730 000 kvm lokaliserade från Umeå till Trelleborg, med tyngdpunkten i södra Sverige, samt en fastighet i Danmark. Största hyresgästen är ICA då NLP äger samtliga ICAs lager- och logistikfastigheter i Sverige. Under de senaste åren har NLP satsat stort på att bygga nytt.

– Vid nyproduktion väljer vi storstadsregionerna och längs med motorvägarna från malmöregionen till Stockholm, Mälardalen och Göteborg, säger Christian Berglund. Det är tillväxtområden och där kommer det alltid att behövas lager- och logistikfastigheter.

Beroende på vad för typ av lager man vill skapa ser tänket kring lokaliseringen förstås lite olika ut.

– Är det ett nordenlager man ska ha, placerar man det inte i en storstadsregion utan där man kan tillgodose alla storstadsregioner i Sverige, liksom Norge, Danmark och Finland. Det är en anledning till att

t ex Jönköping har blivit så stort inom lager- och logistik.

markTillgång påverkar hyrorna

Hur lätt eller svårt det är att få tag på mark för att bygga nytt skiljer sig väldigt mycket från kommun till kommun. Ser man till storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö har man där något större problem eftersom det råder brist på mark för lager och logistik. Och marktillgången påverkar givetvis hyresnivåerna.

– Vi har t ex en fastighet i Årsta i Stockholm, vilket är så nära centrum man kan komma. Där skulle alla vilja ligga. Transporterna blir mycket kortare, men däremot får man betala en högre hyra, säger Christian Berglund. Samtidigt finns det andra kommuner som tydligt visar att de vill vara en logistikkommun och kommunicerar att de ligger mitt i Sverige och mitt i Europa. De har också betydligt mycket mer bra mark att erbjuda och det håller också hyrorna på en lägre och bättre nivå.

Förutom läget är det lokalens storlek som i störst grad avgör hyresnivån. Ju mindre yta man hyr, desto högre blir hyran. Även lokalens skick, takhöjd och om den är nyproducerad eller inte påverkar förstås också.

Grönt tänk i planeringsstadiet

När man hittat sin nya lokal, är Christians råd att ta hjälp av proffs som kan planera ytorna på ett sätt som medför energibesparing. NLP arbetar tätt tillsammans med många av deras kunder när det gäller t ex belysning.

– Det blir väldigt många lysrör i en lagerfastighet och belysning utgör faktiskt en stor kostnad. Här finns väldigt mycket energi och pengar att tjäna. Därför är det viktigt att placera godset på ett visst sätt som minskar behovet av belysning och att ha närvarostyrd belysning.

Även när det gäller värmekostnader finns mycket att göra. Logistikfastigheterna har ofta väldigt många portar, vilket gör dem till värmeslukare. Om man inte satsar lite extra genom att sätta in portar som, med hjälp av slussar, undviker att värmen slipper ut.

– Annars räcker det att du öppnar tre fyra portar på en gång så tömmer du hela lagret, och sen ska alltihop värmas upp igen. Så det gröna hoppas jag kommer in mer och mer i företagens medvetande, framför allt tänket kring energiförbrukning.

NLP bygger sina fastigheter med målsättningen att de ska uppfylla alla miljökrav för att kunna certifiera dem som Green Buildings. Något som Christian Berglund absolut tror kommer efterfrågas allt mer.

Att tänka på vid en lagerflytt enligt

Christian Berglund, fastighetschef på NLP

Se över hela verksamheten och dess behov inför flytten.

NLP har en metod för en sk tyngdpunktsberäkning, för att placera sig bäst och tjäna mest. Lägg in alla parametrar som ytbehov, mellan vilka platser godset ska transport-eras, hur mycket som ska transporteras osv. Utifrån dem kan man sen få fram en punkt som anger exakt var företagets lager borde ligga.

Nyproduktion - ett stort steg att ta.

Att välja en nyproducerad fastighet innebär att ni får en modern och för er anpassad lokal, men tänk också på att ledtiderna då blir något längre.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter