Långsiktighet och spännande hus

HSB Sundsfastigheter AB är ett helägt dotterbolag till HSB Malmö och är med sina 1 600 lägenheter en av de största fastighetsägarna i Malmö. Från Kapellmästaren i söder till landmärket HSB Turning Torso i norr. Och med bostadshus följer en hel del verksamhetslokaler, 40 000 kvadratmeter lokalyta erbjuder bolaget i centrala Malmö. De mest välkända och attraktiva finns naturligtvis i Turning Torso där 12 av de totalt 54 våningarna utgörs av kontor. Henrik Krantz är fastighetschef sedan fem månader tillbaka och har tidigare arbetat på Fastighetsägarna, region Syd, och har, som han själv uttrycker det, gått från teori till praktik.

Hur skulle du beskriva er som fastighetsägare? Ett av skälen till att jag började arbeta just för HSB är att bolaget är en väldigt långsiktig fastighetsägare. Det är självklart för oss att både äga fastigheter och få nöjda hyresgäster, under lång tid. Vi tittar på vilka hyresgästernas behov är och hur vi kan möta de på ett bra sätt. Och till skillnad från börsbolagen har vi inga krav på avkastning utan pengarna stannar i bolaget. Vår primära affärsidé är att tillhandahålla bostäder, men för den sakens skull betyder det inte att vi inte jobbar aktivt med de lokaler vi får på köpet. Vad har ni för typ av lokaler i ert bestånd? Att tillhandahålla bostäder är som sagt vår främsta uppgift och vi har 110 000 kvadratmeter bostäder i centrala Malmö och närmare 40 000 lokalyta. Har ni några vakanser? Egentligen har vi inga vakanser, förutom två butiksytor i huset bredvid Turning Torso, där man från början skulle skapa ett upplevelsebaserat besökscentrum. Förutom ytterligare bostäder och ett p-skulle huset kompletteras med butiker, men längs vägen har planerna förändrats. I dag jobbar vi på ett annat sätt och satsar på ett upplevelsebaserat affärscentrum med hög designprofil för företag med behov av både show room och kontor. Det är en utmaning att stå med detta hus i dag, med butikslokaler som till viss del är uthyrda men som vi i dag, som sagt, jobbar med på ett annat sätt. Här finns två lokaler på strax över 100 kvadratmeter lediga som vi kommer att påbörja uthyrningen av nu. Hur är det att ha en sådan speciell fastighet som Turning Torso i sitt bestånd? Det är ingen tvekan om att Turning Torso är ett landmärke av stora mått, vi har alltid folk här som stå nere på marken och tittar uppåt. Det är inget ovanligt att folk t o m ligger ner på marken och fotograferar huset. Det är absolut en fantastisk möjlighet och ett attraktionsvärde för företag att profilera sig genom att sitta på den här adressen. De 12 första av de 54 våningarna är kontor, själva sitter vi på fem plan, men kommer antagligen att minska ner på våra ytor och på så sätt kunna erbjuda fler företag att placera sig här. Vilken prisnivå har ni på era lokaler? Våra kontor i ytterlägen, de i Turning Torso, ligger på 2 500 kronor, plus värme och kyla. Inne i centrala staden varierar det sedan ner till cirka 1 000 kronor/kvadratmeter. Kommer ni att satsa på något speciellt framöver? Vårt närmaste projekt är kvarteret Draken i Bulltoftaområdet och om beslut tas blir det byggstart redan till hösten.Våra planer omfattar bl a byggandei Kalkbrottet i södra Malmö med byggstart troligen nästa år och även i Segepark. Vi har fler planer runt om i Malmö, och då är det först och främst bostäder det handlar om. Men med bostäder kan det medfölja kommersiella ytor också, speciellt om en detaljplan kräver det. Hur jobbar ni med miljöfrågor? Vi jobbar mycket med driftsuppföljning, ta Turning Torso till exempel, som är ett väldigt teknikstyrt hus. Här kan vi följa energiförbrukningen, trimma in systemen och optimera så mycket det går. Här har vi också en långt driven sortering, något som det finns bra fysiska möjligheter för. Driften är även viktig för oss i våra andra hus och ett krav från vår styrelse är att vi ska ha individuell värmemätning, d v s vi ska kunna följa hur mycket energi som går åt och att hyresgästerna sedan betalar för den faktiska förbrukningen. Hur påverkar finansoron fastighetsbranschen, har ni märkt av någonting? Vi drog i handbromsen direkt i höstas och har därför inte blivit stående med någonting osålt. Nu är vi precis i startgroparna för att fatta beslut om att gå vidare med vår bostadsproduktion. Annars är det klart att vi märker rent allmänt att våra lokalhyresgäster ser om sina hus, att de tittar över sina kontrakt och sitt lokalbehov framöver. Är det något speciellt som hyresgäster efterfrågar idag, några andra typer av krav som ställs? Jag önskar att vi kände av att hyresgästerna ställer miljökrav, men så är det inte ännu, den frågan kommer inte så högt upp. I dag är det tydligt att det är priset som är det viktigaste. Just nu tittar alla på kostnaderna, det är ett reningsbad i hela samhället, att försöka skära där det går. Vad har du för goda råd till företag som ska flytta? Det viktiga är att man först tittar på var man vill sitta och vilka behov man har. Därefter bör man kontakta ett antal fastighetsägare och börja jämföra utbud, möjligheter och pris. Man bör göra en marknadsbedömning helt enkelt, något som görs alldeles för sällan, men som fastighetsbranschen hade mått bra av. Att ha medvetna kunder innebär att vi fastighetsägare förhoppningsvis springer åt rätt håll med en gång. Många har alltför dålig koll på sina kontrakt, vad som ingår och vem som ska står för vad. Visst, det är inte alldeles okomplicerat, men man borde lägga mer tid på avtalsvillkoren. Slutligen, varför ska ett företag hyra lokaler av just er? En viktig sak är att vi har väldigt spännande hus, framför allt i Västra hamnen givetvis. Det finns ett högt profilvärde i det. Dessutom är vi en långsiktig fastighetsägare. Den kombinationen tror jag att vi är ganska ensamma om. Kontaktuppgifter uthyrning: Michaela Sjöberg, 040-35 78 00.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter