Låga hyror i Storköpenhamn

Wihlborgs Fastigheter är en av fastighetsägarna som är aktiva i Köpenhamn och de är inne på att expandera. Storköpenhamn utgör en av världens mest flexibla arbetsmarknader och här är hyrorna lägre än i exempelvis Malmö, enligt Peter Nielsen, Regionchef på Wihlborgs Fastigheter.

Hur skulle du beskriva Köpenhamn som etableringsort?

– Storköpenhamn har generellt en mycket välfungerande infrastruktur, en av världens mest flexibla arbetsmarknader och är för närvarande tillväxtmotorn i den danska ekonomin. Storköpenhamn växer just nu med cirka 1 000 invånare i månaden.

Peter Nielsen, Regionchef i Köpenhamn, Wihlborgs Fastigheter

Peter Nielsen, Regionchef i Köpenhamn, Wihlborgs Fastigheter

På vilka sätt fungerar det olika att hyra en lokal i Danmark jämfört med att hyra i Sverige?

– Det finns ett antal skillnader på hur hyresavtal och villkor fastställs. Ytan för en lokal mäts till exempel som bruttoareal i Danmark, medan man i Sverige och Tyskland oftast räknar med nettoareal.

Som en följd av hård konkurrens i branschen har Storköpenhamn just nu mycket konkurrenskraftiga hyresnivåer i förhållande till lokalernas standard. Det betyder att hyresnivåerna i Storköpenhamn generellt är lägre än för motsvarande lokaler i Malmö. Ser vi på Köpenhamn i förhållande till andra storstäder och huvudstäder som t ex Stockholm eller Hamburg ligger hyresnivåerna i Köpenhamn på mellan hälften och en tredjedel.

Hur ser ert fastighetsbestånd ut i Köpenhamn?

– Wihlborgs har cirka 180 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i Herlevs och Ballerups kommuner i Storköpenhamn. Vi är marknadsledande i dessa områden.

Vad har ni för projekt på gång i Köpenhamn?

– Inom den närmaste framtiden räknar vi främst med att växa genom förvärv av fastigheter, inte genom nybyggnadsprojekt.

Hur ser era framtida planer ut?

– Wihlborgs kommer att fortsätta expandera, både i nuvarande och inom nya delområden i Storköpenhamn.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter