Länsrätten ny hyresgäst i skandiahuset

Det så kallade Skandiahuset, strategiskt placerat vid Heden på Sten Sturegatan, byggdes 1974 helt för försäkringsbolagets del. I samband med att bolaget delades i två frigjordes emellertid en stor del av kontorsytan i samband med det nya bolaget Ifs flytt i maj 2002. Efter att flera större företag som var i begrepp att flytta hade tittat på lokalerna och begärt offerter blev det till slut Länsrätten som skrev kontrakt för ett år sedan. Länsrätten tar över 6 000 kvadratmeter av huset och flyttar in med en helt ny verksamhet och en fördubblad personalstyrka på sammanlagt 150 personer.

Anledningen till flytten är att Länsrätten numera ska hantera även asylärenden, vilket innebär en helt ny verksamhet med medföljande höga lokalkrav, säkerhetskrav och bestämmelser.

- Vi är glada över att få in Länsrätten i huset, säger Torbjörn Hugosson Fastighetschef Kontor, Diligentia. Vi hade många offerter ute, men det här känns som det bästa alternativet, för båda parter.

Extern partner

Länsrättens verksamhet kräver full koncentration och då de aldrig tidigare har flyttat och inte hinner med att ta i allt det praktiska själva har de anlitat Sweco som extern partner. Sweco hade från början ett rent sökuppdrag efter ny, passande lokal men längs vägen insåg Länsrätten, med Domstolsverket bakom sig, att man inte skulle kunna hantera allt kring flytten själva. Sweco finns där som projektledare för att stötta Länsrätten lokalt med att tänka igenom hur man bäst kan utnyttja de nya lokalerna.

- Länsrätten är inte vana vid att flytta, de har aldrig gjort det tidigare och därför var det extra viktigt att börja i tid med planeringen och ta hjälp, menar Jenny Johansson, Sweco.

En arbetsgrupp på 10 personer från Länsrätten har ett övegripande ansvar och tar upp frågeställningar gällande allt från gardiner till kontorsservice.

- Vi ser till att driva frågeställningarna framåt och agerar länk mellan Domstolsverket som är vår uppdragsgivare, Länsrätten och fastighetsägaren Diligentia.

Speciella krav och bestämmelser

Att forma lokaler till en domstolsverksamhet där deras egen lokalavdelning i detalj bestämmer hur lokalerna måste se ut, med olika policys och bestämmelser, är en utmaning för arkitekten.

Krook & Tjäders Petra Kragnert är arkitekten som sitter med ritnigarna.

- Länsrätten bygger på med två plan i slutet av Skandiahuset där hela påbyggnaden kommer att vara i glas tillsammans med en ny entré, också den i glas. Den röda tråden exteriört är just att ta upp glaspartierna som sattes dit vid en tidigare ombyggad för Skandia 2004.

- Vi har bara fått positiv respons på den tidigare ombyggnaden. Glas är ett effektivt sätt att förnya en 70-talsbyggnad på, menar Petra Kragnert.

Den ombyggda delen kommer även att få nya fönster, p g a ett konstruktionsfel, och då passar man på att även byta kulör från det aprikosa till gråblått.

- Det kommer att bli ytterligare ett lyft och färgen kommer att stämma bra med glaspartierna och ge huset ett än mer modernt utseende. Skandiahuset är strategiskt placerat och det är viktigt att ansiktslyftet och ombyggnaden blir bra.

Alla fönster i byggnaden kommer efterhand att bytas ut, även i den delen där Skandia sitter.

Domstolslokaler med höga teknikkrav

Den nya entrén ska leda in till en allmän yta varifrån man sedan tar sig vidare in i övriga huset. Domstolslokalerna placeras i bottenvåningen, separerade från den övriga lokalytan på grund av höga säkerhetskrav, främst för de anställda. Det ska till exempel alltid finnas en reträttväg, en nödutgång, och detta tillsammans med höga teknikkrav gör att det är svårt att få till ett lokalprogram som ska gälla.

- Dessutom är det helt ny verksamhet som ska in så ändringar längs vägen lär komma, menar Petra Kragnert.

Teknikkraven innefattar bl a höga ljud- och ljuskrav i sektionssalna tillsammans med god hörbarhet, allt för att en rättegång ska kunna genomföras på rätt sätt.

- Det är väldigt tekniktätt utöver hustekniken, konstaterar Petra Kragnert. Länsrätten står själva för tekniken och efter att första våningen står klar i juni återstår arbetet med att ställa in all teknik. Länsrätten planerar att det kommer att ta flera månader.

53 kontor per plan

Under tiden fortsätter man med de övriga våningarna i byggnaden som ska rymma 53 kontor per plan.

- Här är det mer traditionell kontorsverksamet men med extra höga arkivkrav, förklarar Petra Kragnert. Länsrätten har ju alltid hand om originalhandlingar som måste förvaras i brandsäkra arkiv.

Dessutom finns det en stark kultur av jämställdhet i domstolsväsendet vilket har inneburit att en viktig del har varit att få kontorsrummen exakt lika stora.

- Vi har inte kunnat välja vanliga 1.20-moduler utan vi har fått pussla för att rummen ska variera så lite som möjligt.

Inflytt i december

Länsrätten får access till hela sin del av fastigheten i oktober och i december planerar man att flytta in med hela sin nya verksamhet. Då fylls återigen hela Skandiahuset med sammanlagt cirka 500 personer, förutom en lokal på 2 000 kvadratmeter på plan fyra som fortfarande står och väntar på passande hyresgäst.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter