Läge för Sundbyberg

Förvaltaren är den största fastighetsägaren i Sundbyberg, både när det gäller kommersiella lokaler och bostäder och man satsar hårt på att utveckla beståndet och samtidigt dra nya aktörer till kommunen. En kommun med Sveriges bästa kommunikationsläge och ett positivt företagsklimat.

Förvaltaren utvecklar i kvarteret Banken 8 i Sundbyberg.

Förvaltaren utvecklar i kvarteret Banken 8 i Sundbyberg.

Sundbyberg har varit den snabbast växande kommunen under de senaste åren och blev också årets tillväxtkommun 2014.

– Det positiva företagsklimat kännetecknar bäst Sundbyberg, tycker Ewa-Maria Svensson, chef för Uthyrning Lokaler på Förvaltaren. Lägg också till de goda kommunikationerna som är en fantastisk tillgång och något som företagen värderar högt.

Och det fina kommunikationsläget ger resultat.

– Fler och fler visar intresse för att etablera sig i kommunen och det har absolut med tillgängligheten och kollektivtrafiken att göra. Efter att Swedbank flyttat till Sundbyberg är det fler och fler tjänsteföretag som etablerar sig. Kronofogden är en ganska ny etablering, likaså Trafikverket. Vi har också stora myndigheter och verk som Svenska Kraftnät och Migrationsverket här.

Ewa-Maria Svensson, Chef Uthyrning Lokaler, Förvaltaren

Ewa-Maria Svensson, Chef Uthyrning Lokaler, Förvaltaren

Attraktiva lägen

Förvaltaren är den största fastighetsägaren i kommunen, både när det gäller kommersiella lokaler och bostäder.

– Vi satsar väldigt mycket på att utveckla våra fastigheter och dra nya aktörer till Sundbyberg, konstaterar Ewa-Maria Svensson. Vi har redan kontrakterat Picard och har flera nya företag på gång. Länsförsäkringars fastighetsförmedling öppnar också ett första kontor i Sundbyberg.

De stora fastigheterna runt Sundbyberg torg har väldigt attraktiva butiks- och kontorslägen, speciellt kvarteret Banken 8, Basaren och Bageriet. Förvaltaren har under de närmaste åren stora planer för fastigheterna. Just nu håller man på att färdigställa Banken 8, med inflyttning till sommaren, precis vid tvärbanan.

– Här bygger vi både bostäder och nya lokaler. Ombyggnationen av huset skapar helt nya lägenhetslösningar med en blandning av ettor, tvåor, treor, fyror och plusboende, samt ett vårdboende med 55 lägenheter. Alla lägenheter får nyproduktionsstandard. I hela gatuplanet blir det nya butiker och restauranger vilket kommer att bidra till utvecklingen av Sundbyberg torg och den kommersiella servicen i Sundbyberg. Vi kommer även att förse fastigheten med ett väldigt fint utbud av restauranger, något som efterfrågas ännu mer efter Swedbanks etablering.

Breddar utbudet

Även fastigheterna Basaren och Bageriet ska i tur och ordning utvecklas 2016 och 2018. Däremellan kommer ett renoverings- och förädlingsarbete pågå.

– Vi kommer fokusera på att behålla de hyresgäster som redan är etablerade, som ICA och Systembolaget, förklarar Ewa-Maria Svensson. Tanken är att tillskapa flera ytor som breddar utbudet. Vi har inte börjat skissa ännu, men vi kommer arbeta med att skapa en balans mellan arbetsplatser, bostäder och service.

Även Tuletorget, norr om järnvägen, har fått en fantastisk omvandling där Wallenstam jobbat väldigt framgångsrikt med starka varumärken.

– De har renoverat och byggt nytt vid Tuletorget vilket givetvis påverkar vår närvaro där. Nu jobbar vi med ett renoveringsprojekt i våra fastigheter i kvarteret Östen, med lokalkunder som SATS och auktionshuset Kolonn. Den delen av Sundbyberg har också börjat få ett positivt inslag av nytt utbud. Här finns bostäder, olika typer av service, gym och restauranger. Allt det som skapar en modern men genuin atmosfär.

Möjligheter i Hallonbergen

Förvaltaren kan också erbjuda fina, lediga ytor i Hallonbergen.

– Här finns unika möjlighet att hyra kontor i ett exceptionellt bra läge. Vi har fantastiska kontor lediga här, menar Ewa-Maria Svensson. Det är väldigt effektiva ytor och hyr man dem gör man ett fynd i och med att Hallonbergen står näst på tur för ett starkt områdesutveckling.

Cirka 1 500 kvm kontor står hyreslediga för omgående uthyrning. Ytorna är effektiva och ljusa och ligger i centrum eftersom de ligger direkt ovanför butiksplanet. Den största sammanhängande ytan ligger på plan två och är ca 1 100 kvm, resterande finns på plan tre. Kontoren har direkt access till tunnelbanan och flertalet busslinjer finns i anslutning till centrum.

– Tänk att man kan ta sig torrskodd från tunnelbanan upp till kontoret, det är unikt och bekvämt. Dessutom kan vi erbjuda parkering i garaget. Det finns parkeringshus i centrum på bottenvåningen samt gott om p-platser i husen intill.

Flera aktörer kommer fram-över att satsa på att utveckla området. Förvaltaren kommer att lyfta och renovera centrum och utveckla utbudet.

– Vi kommer att satsa 70 miljoner på att renovera centrum med utgångspunkten i att det utbud som finns ska förstärkas och kompletteras. Vi kommer inte att chansa på att ta in några stora klädesmärkesaffärer, snarare satsa på en mix där besökande, resande och kringboende får möjlighet att uträtta sina ärenden. Vi vill skapa en destination och mötesplats för alla. På de övre planen kommer vi bland annat satsa på att ytterligare utveckla samarbetet med Kultur- och Fritidsförvaltningen. Hallonbergen ska blir en plats för alla, säger Ewa-Maria Svensson avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter