Läge för Ängelholm

I Ängelholm duggar visionerna tätt och samarbete står högt på agendan. I ett ypperligt kommunikationsläge och med livskvalitén ständigt närvarande är staden attraktiv både för boende och för företag. Men staden ska växa och både invånare och företag ska bli fler. En hel del är på gång och arbetet fortsätter med att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning. 

Bild: Ängelholms kommun Fotograf: Anders clark

Bild: Ängelholms kommun Fotograf: Anders clark

Ängelholm ligger vid kusten i nordvästra Skåne och marknadsför sitt eget läge som en naturtillgång. Nära kontinenten, med en fungerande hamn och ytterst goda kommunikationsmöjligheter med europavägarna E6, E4 och E20, Västkustbanan och godsstråken genom Skåne och Ängelholm. Plus flygplatsen givetvis, Ängelholm Helsingborg Airport.

Men Ängelholm marknadsför sig också tillsammans med hela regionen genom det nya varumärket Familjen Helsingborg. 11 kommuner skapar mervärden genom att arbeta tillsammans med målet att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning. Man vill att regionen ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa platser. Familjen Helsingborg består av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga och har tillsammans 35 000 företagare.

Små företag i många branscher

Ängelholms kommun nådde nyligen 40 000 invånare, varav cirka 25 000 bor i tätorten Ängelholm. Några av de mest kända företagen är Engelholms Glass, Prisjakt, HemoCue, Marco, Rittal och Swedwood och Koenigsegg. Dessutom har de stora företagen Lindab, Peab och Nolato fortfarande kvar sin bas på Bjärehalvön. Det finns sammanlagt ca 4 500 företag i Ängelholms kommun. Kommunen präglas tydligt av små och medelstora företag, vilket understryks av det faktum att endast ca 500 av företagen har fler än fyra anställda. Flest företag finns fortfarande inom skogs- och jordbruk, men i dag även inom handel, ekonomi, juridik och teknik, d v s mindre konsultbolag inom tjänstesektorn. Flest sysselsatta är det inom vård och omsorg, transport, handel samt tillverkning och utbildning. Många branscher är representerade, cirka 475 av maximalt cirka 800, enligt den så kallade SNI-kodningen, vilket bidrar till en låg sårbarhet.

Ängelholms Näringslivs AB är den drivande kraften i staden och bedriver övergripande näringslivsutveckling gemensam för hela kommunen. Ängelholms Näringsliv AB vill tillsammans med kommunen, alla näringslivsnätverk och företag i Ängelholm skapa Sveriges näringslivsvänligaste kommun. Läs mer om deras arbete på sidan 16.

Arbetet verkar fungera. Staden har de senaste åren legat i sverigetoppen i Svenskt Näringslivs årliga mätning av kommunernas företagsklimat. I den senaste mätningen klättrade man tre platser och hamnade på åttonde plats. Nya företag etablerar sig mer eller mindre kontinuerligt i kommunen.

Bild: Ängelholms kommun Fotograf: Anders Clark

Bild: Ängelholms kommun Fotograf: Anders Clark

Ledig mark

I samband med företagsetablering efterfrågas industrimark och enligt Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringslivs AB, har kommunen gjort sin läxa.

- Ängelholms kommun har idag planerad byggbar mark på flera ställen och kan, tillsammans med några privata aktörer, erbjuda mark exempelvis i Ängelholm, Munka Ljungby, Vejbystrand och Norra Varalöv.

Nyligen öppnade Biltema ett medelstort varuhus längs E6 och snart har Båstadgruppen färdigställt sin anläggning på andra sidan.

Handelsmix

När det gäller shopping är utbudet i Ängelholm en mix av små specialbutiker blandat med större kedjebutiker. Här finns över 90 butiker där 35 håller på med mode, 22 restauranger och caféer, delikatessbutiker, frisör- och skönhetssalonger, spa, systembolag, apotek, skomakare, biograf, bibliotek, fem banker, tandläkare, läkare, ICA Supermarket med flera. Här finns 1 300 parkeringsplatser (gratis parkering på allmänna parkeringsplatser på lördagar) och buss och tåg på bekvämt gångavstånd. Strax utanför staden ligger handelsområde Brännborn Center. Här finns över 40 butiker och 1 400 gratis parkeringsplatser.

Bild: Ängelholms kommun Fotograf: Nadia Abdellah

Bild: Ängelholms kommun Fotograf: Nadia Abdellah

Ny översiktsplan

Ängelholms kommun har tagit fram en ny översiktsplan som ska ersätta översiktsplanen från 2004 och har som övergripande mål att främja en hållbar utveckling av kommunen utifrån såväl ekologiska som ekonomiska, sociala och kulturella aspekter. Översiktsplan 2035 är ett strategiskt dokument och en vision över utvecklingen av den fysiska miljön de närmaste 20 åren.

Samrådet pågår från 18 augusti till 28 november och under den tiden är det öppet för alla att lämna in synpunkter på förslaget. Det kommer bland annat att hållas fem samrådsmöten för allmänheten där planförslaget presenteras och det finns möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Förslaget till Översiktsplan 2035 har tagits fram genom en öppen process som grundats på en aktiv dialog med invånare och andra aktörer i Ängelholms kommun. Översiktsplanen styr vilka prioriteringar kommunen ska göra; var det ska byggas nya bostäder, var verksamhetsområden ska ligga och hur grönområden ska utvecklas eller bevaras etc. Ambitionen är att det reviderade förslaget ska ställas ut under våren 2015 och att kommunfullmäktige kan anta den nya översiktsplanen hösten 2015.

Kraftsamling Ängelholm

Även Kraftsamling Ängelholm är ett resultat av samarbete och ska styra Ängelholm in i framtiden. Kommunen och Ängelholms Näringsliv AB har, tillsammans med ett antal företag inom olika branscher och av olika storlek, organisationer, utbildningsanordnare och lokala myndigheter, startat ett visionsarbete för utvecklingen i Ängelholm med sikte på år 2020. Arbetet har resulterat i en vision med tillhörande mål och strategier för hållbar tillväxt i näringslivet och hållbar samhällsutveckling.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter