Kvarteret Lyckholms på väg in i framtiden

Etapp ett i utvecklingen av Kvarteret Lyckholms är snart klar och detaljplanearbetet för etapp två har startat. Och att det skulle bli en fortsättning har ingått i visionen från dag ett. PEAB Fastighetsutveckling vill bygga blandstad med både arbetsplatser och bostäder och återigen skapa ett levande stadskvarter fyllt av karaktär på det gamla fabriksområdet.

Bild: Krook & Tjäder

Bild: Krook & Tjäder

Hus A, med sina sammanlagt 11 000 kvm, står stolt längs med leden och är fullt uthyrt, sånär som på 250 kvm.

- Vi sitter själva på drygt 4 000 kvm, berättar Mathias Grahn på PEAB Fastighetsutveckling, men utöver de ytorna har vi under året hyrt ut drygt 6 000 kvm till nio olika företag. Det är främst expansiva IT-bolag och andra högteknologiska företag som valt huset och läget.

Bredvid hus A är bygget av hus B i full gång.

- Här skapar vi ytterligare 4 000 kvm och uthyrningsarbetet har startat. Vid årsskiftet når vi stoppstandard vilket betyder att huset är färdigbyggt sånär som på lokalanpassning för respektive kommande hyresgäster. Vi jobbar med ett flertal intressenter men huset är fortfarande hyresledigt i sin helhet. Självklart hyr vi gärna ut större ytor men det är en flexibel fastighet som enkelt kan delas upp till flera hyresgäster.

Mycket som lockar

Förutom läget, med hög tillgänglighet nära kommunikationer, många parkeringsplatser och att det är nya och yteffektiva lokaler som erbjuds, tror Mathias Grahn att även hela servicekonceptet i Kvarteret Lyckholms lockar.

Mathias Grahn

Mathias Grahn

- Servicekonceptet vi har med Sodexo innefattar post- och varumottagning, en gemensam reception, en fantastisk restaurang och inte minst de fina konferensmöjligheterna i Disponentvillan plus all annan service som Sodexo kan sköta åt ett företag. Dessutom är det oftast svårt för företagen att attrahera kompetent personal i dag och lokalfrågan blir därför ännu viktigare i den jakten samtidigt som man vill att lokalerna ska spegla företagets varumärke.

Dessutom sätts både miljö och hållbarhet i fokus.

- Vi tänker miljö i alla led, bekräftar Mathias Grahn. Fastigheten är BREEAM-certifierad och vi har byggt både omklädningsrum och låsta utrymmen för de som cykelpendlar. Vi kommer också att ha en elcykelpool och en bilpool inne på området för de som jobbar här och för framtida boende.

Levande stadskvarter

Eftersom efterfrågan i etapp ett varit så bra känns den vidare satsningen självklar, berättar Mathias Grahn. Och planeringen för etapp två är redan i full gång.

- Vi har velat bygga blandstad och stadskvarter här ända från början. Skapa ett område som lever dygnet runt, med verksamheter i bottenplan som kan addera till området. Vi vill bygga 200 lägenheter mot Mölndalsån och ytterligare 10 000-

12 000 kvm kommersiell yta ut mot järnvägen. Kontorsytorna hade vi varit beredda att bygga på spekulation, så bra är efterfrågan.

Det som, enligt Mathias Grahn, är både spännande och en stor utmaning, är att Kvarteret Lyckholms tar avstamp i ett gammalt fabriksområde från mitten av 1800-talet.

- Lyckholms har varit ett gammalt bryggeri och här har fantastiska entreprenörer bedrivit olika verksamheter ända fram på 1970-talet. Nu gäller det för oss att återigen skapa ett levande kvarter. Vi är måna om områdets karaktär och vill använda oss av den i det fortsatta arbetet med att skapa nytta och kvalitet, både för området och staden. Ett exempel som redan finns är den fina Disponentvillan som vi lagt mycket resurser på att renovera upp till det konferenscenter som Sodexo driver i dag. Vi är beredda att hitta olika vägar för att kunna behålla och bevara Lyckholms karaktär och känsla och bygga vidare på det varumärke och den identitet som redan finns.

Bild: Krook & Tjäder

Bild: Krook & Tjäder

Leverans till 2021?

Förhoppningen är att komma fram med arbetet så fort det bara går, men beslutsprocessen tar tid.

- Det är förstås lite frustrerande att vi inte kan komma fram fortare, konstaterar Mathias Grahn. Vi har idéer framme och är beredda att investera i Göteborg. Med Göteborgs 400-årsjubileum i sikte hade det varit oerhört kul att få vara med och hinna leverera ett kvarter med ett hundratal lägenheter och närmare 1 000 arbetsplatser ytterligare till 2021. Skulle vi på något sätt kunna få till en snabbare detaljplaneprocess, eller i alla fall få ett förhandsbesked, kan vi absolut leverera dem i tid. I så fall måste vi byggstarta senast i början av 2018.

En del i något större

Förhoppningen är att Kvarteret Lyckholms ska bli ett område med boende och verksamheter som lever och sjuder dygnet runt. Och blickar Mathias Grahn framåt tror han att Kvarteret Lyckholms blir en del i något större.

- Om 10-15 år tror jag att vi har blandstad hela vägen från Korsvägen ner till ICA Maxi och kanske förbi. Mölndal kommer att knytas närmare Göteborg och området däremellan kommer att bli ännu mer attraktivt i framtiden, med plats för flera tusen boende och tusentals arbetsplatser. Med Kvarteret Lyckholms säger vi välkommen tillbaka till framtiden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter