Kungsporten håller dörrarna öppna

Kungsporten i Uppsala rymmer många olika verksamheter. NIAM är det fastighetsägande företaget och Newsec Asset Management AB är fastighetskonsulten som sedan cirka ett år tillbaka ser nya möjligheter för husen. Vi har talat med Jörgen Gustafsson, Asset Manager och Bengt Falck, förvaltare, båda från Newsec Asset Management AB, om planerna för Kungsportens framtid. Kan ni berätta lite om Kungsporten? JG: Fastigheten har cirka 20 år på nacken och består av fem byggnader som utgör Kungsporten. Kungsporten ligger vid huvudleden när du kommer söderifrån med ett väldigt bra skyltläge. BF: Det finns en väldigt fin central del som ligger mellan byggnaderna, som utformad som en liten park som omgärdas av fem fristående byggnader. Det är lätt att ta sig till och från området vilket uppskattas av våra hyresgäster. Kommunikation till Uppsalas centrala delar är fördelaktiga både med bil och med lokaltrafik. JG: Niam är en fastighetsägare som gärna tittar på fastigheterna med lite "nya" ögon och försöker hitta nya utvecklingsmöjligheter med fastigheterna. Vi är i den fasen att vi haft Kungsporten i ungefär ett år och under den tiden har vi sett över hur vi kan utveckla fastigheten. Vi har dragit igång ett så kallat Action projekt, något som vi har gjort även på andra håll med stor framgång. Ett Action projekt innebär bland annat att vi bjuder in de befintliga hyresgästerna och sitter ner och går igenom vad som är bra med fastigheten och vad som eventuellt kan bli bättre. Vi ser helt enkelt över vilka möjligheter som finns. Vi jobbar även med en arkitekt som håller på med den här typen av frågor. Sedan har vi workshops där vi går igenom vilka önskemål som finns och vad som var funkar i dagsläget, det ger oss en konkret översikt. Under nästa år går vi in i en utförande fas då vi genomför förändringarna vi kommit överens om. Vad är det ni främst vill förändra? JG: Det handlar om att stärka varumärket Kungsporten, förtydliga skyltprogrammet, fräscha upp i entréer och allt sådant som gör att det känns ännu trevligare att komma hit. BF: Jag har varit med och kört ett Action Projekt i ett annat område. Det som hyresgästerna uppskattar i ett sådant projekt är att de får vara delaktiga detta projekt. Vi vill ha hyresgästerna med oss för att det stimulerar till bra idéer och resulterar i bra beslut som vi sedan försöker förverkliga. Hyresgästerna är våra bästa medhjälpare, de lever ju dagligen med fastigheten. Vilka är Kungsportens nuvarande hyresgäster? BF: I det största huset sitter Uppsala kommun, sedan har vi många små- och medelstora företag som är verksamma inom läkemedelssektorn men här sitter också dataföretag med olika verksamhetsinriktning inom databranschen. Även ett gym och restaurang finns i fastigheten, vilket uppskattas av hyresgästerna. Det är ett brett spektra av olika typer av verksamheter. Vad har ni för hyresnivåer? BF: Vi ligger på en hyresnivå som är ca 1 250 kronor per kvadratmeter, det är varmhyra och i nivå med vad den här typen av lokaler i Uppsala kostar. Vi är varken dyrare eller billigare än andra, jag skulle säga att vi ligger på en nivå som marknaden är villig att betala. Finns det några andra faciliteter i området? BF: Här finns till exempelvis mycket goda parkeringsmöjligheter vilket inte alla kan erbjuda sina hyresgäster. Det finns fastigheter inne i centrala Uppsala där hyresgästerna har ett elände att få tag på parkering både för besökare och anställda. I Kungsporten finns också en hyresgäst som driver ett gym som uppskattas mycket av våra hyresgäster och andra Uppsalabor. JG: Fastigheten har som sagt en väldigt trevlig innergård, där du kan äta din lunch eller hålla på med andra aktiviteter som beachvolley t.ex. Innegården används också av företagen för andra personalaktiviteter. Med största sannolikhet kommer vi att jobba för att höja standarden där också med nya sittmöjligheter och skapa naturliga mötesplatser utomhus. Hur ser det ut med vakanser? JG: Det finns vakanser. Vi har vakanta ytor på 40-1 000 kvadratmeter i dagsläget. Men det finns också möjlighet att hyra större ytor om det finns önskemäl om det. Hur mycket kan hyresgästen påverka lokalerna? JG: Vår ambition är alltid att ta fram ett lokalprogram tillsammans med hyresgästen som passar deras behov, så där finns alla möjligheter att påverka. BF: Vi jobbar med en arkitekt som är med och tar fram ritningar och förslag utifrån hyresgästens synpunkter. Tillsamman s tar vi fram en skiss som skall ge en anpassning som skall möta hyresgästens specifika önskemål. Uppsala Science Park, fastighetschef Birgitta Olsson från Vasakronan. I Uppsala ligger företagsparken Uppsala Science Park som präglas av närheten till campus och de forskningsintensiva företag som etablerat sig i där. I det populära området ryms cirka 140 företag och framtiden ser ljus ut. Uppsala Science Park ägs av Vasakronan och vi har pratat med fastighetschef Birgitta Olsson. Vad är Uppsala Science Park? Uppsala Science Park är en företagspark för kunskapsintensiva företag i ett område där gammalt och nytt möts. Det gamla regementet har kompletterats med nya byggnader och rymmer totalt 17 hus om cirka 58 000 kvadratmeter. De gamla kasernhusen byggdes mellan 1904 och 1910 och har halvmetertjocka innerväggar som bidrar till bra klimat i husen, svalt på sommaren och varmt på vintern. Att ta vara på dessa byggnader har varit självklart eftersom Vasakronan arbetar för en hållbar utveckling. Parken ligger mitt i campus, omgivet av Biomedicinskt Centrum, Akademiska sjukhuset, Lantbruksuniversitetet, Matematiskt informationsteknologiskt centrum, Ångströmlaboratoriet och Rudbecklaboratoriet. Den första hyresgästen flyttade in 1986 och 8 nya hus har tillkommit sedan dess. Senast tillbyggda hus har en avvikande arkitektur som kompletterar husen från den äldre tidsepoken. De senaste tillbyggnaderna gjordes 2003 och där hyr Läkemedelsverket två hus på sammanlagt 12 000 kvadrat. Vilka är era hyresgäster? Våra största hyresgäster är Läkemedelsverket, Stiftelsen Skogforsk, Uppsala universitet, Åmic, Gyros, Ångström Aerospace och Svanova Biotech. STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten, näringsliv och samhälle) och UIC (Uppsala Innovation Center) spelar en viktig roll i Uppsala Science Park. Med sin inkubatorverksamhet som ger nystartade företag stöd i frågor som finansiering och företagsledning och sitt stora nätverk har de fått många nya företag att växa. Är det enkelt att ta sig till och från området? Goda kommunikationer med kollektivtrafik till universitetets institutioner i den här stadsdelen gör det lätt att ta sig hit. Det är gott om parkeringsplatser i vårt stora garage så det är enkelt att ta bilen. Vi expanderar och har många nya företag som flyttar in så det är viktigt med goda kommunikationer. Ni expanderar idag, hur ser ni på framtiden? Vi har för tillfället inte särskilt stora vakanser utan intresset för att flytta hit är mycket stort. Vi har även byggrätter på upp till 16 000 kvm som vi kan utnyttja när tillräckligt intresse finns. Vilka förbättringsåtgärder skulle du vilja se? Det är enkelt att hitta hit men vi planerar att göra skyltningen i området ännu tydligare. Vi skulle även vilja förbättra logistiken för godstransporter. Vad är det bästa med området? Närheten till universitetsvärlden är förstås oerhört värdefull. Uppsala Science parks goda läge likaså, det går snabbt att ta sig till och från området via E4:an och Arlanda. Den vackra miljön med sekelskifteshusen och grönområden samt den stora variationen av företag och människor är också mycket uppskattat. Nästan 50 procent av Uppsala Science Parks hyresgäster tillhör kategorin forskningsintensiva företag, vilket innebär att de flesta medarbetarna har disputerat. Övriga företag i området ger service i någon form, exempelvis biotekniska företag, restauranger eller resebyråer. Finns det några övriga faciliteter i området? Närservice i området är god med flera restauranger, resebyrå, kiosk, frisör, gym och andra friskvårdsanläggningar. Här finns också andra tjänsteföretag som inom ekonomi, HR och IT-tjänster. I området finns tandläkare, specialistläkare och en estetisk klinik. Vi har även ett par kontorshotell där man hyr sin arbetsplats. I området finns en hel del enmansföretag med duktiga entreprenörer. Vilket miljöperspektiv har området? Vi har ett tydligt miljöperspektiv då det är en viktig fråga både för området och för hela Vasakronan. Fastigheter är energikrävande och för att vi ska kunna spara energi på olika sätt samarbetar vi med våra hyresgäster och försöker hitta lösningar tillsammans. När vi bygger om och hyresgästanpassar tänker vi miljömedvetet, till exempel vad gäller materialval samt närvarostyrda ventilations- och belysningssystem. Sedan många år källsorterar vi och det fungerar väldigt bra med våra hyresgäster som själva efterfrågar detta. UTHYRNINGSANSVARIG: Anders Hjelm och Petra Stråle Telefonnummer: 018-489 20 00 E-post:anders.hjelm@vasakronan.se, petra.stråle@vasakronan.se

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter