Kungens Kurva

Vad vet du om Kungens Kurva mer än att det fått sitt namn från bilturen som slutade i diket för Kung Gustav V:s Cadillac V8 hösten 1946? Det har naturligtvis hänt en hel del sedan dess. Idag är Kungens kurva Skandinaviens största handelsplats och den mest expansiva i hela Stockholmsområdet. Området, som ligger 15 kilometer söder om Stockholm besöks årligen av fler än 15 miljoner besökare och omsätter i runda slängar fem miljarder per år. Först ut att etablera sig i området var IKEA, året var 1965 och varuhuset var IKEA:s första. Nu finns jättar som bland andra ICA Kvantum, Siba, Willys och Media Markt och Heron City representerade i området som erbjuder besökaren fri parkering med 5 000 p-platser. Kungens kurva ligger i Huddinge kommun och tillsammans med Stockholms stad och näringslivet med en gemensam vision om att göra området till Skandinaviens mest attraktiva och största område inom shopping, handel och upplevelser. Huddinge kommun har stora planer för området och blickar långt in i framtiden med projektet Vision 2030.

Vi har pratat med Gunilla Sundström, samhällsplanerare på Huddinge kommun, och Edward Howard VD på Arena Huddinge om områdets möjligheter.

Vad innebär Visionen för 2030?

Talar vi om visionen för Kungens Kurva talar vi också om visionen för Skärholmen. Visionen för området har sin utgångspunkt i Stockholms regionala utvecklingsprogram där man pekar ut Kungens Kurva Skärholmen som ett av regionens viktigaste utvecklingsområden. Detta innebär att vi tar ett större grepp när det gäller områdets framtida utveckling och arbetar för fullt att hitta bra sätt att knyta ihop Kungens Kurva med Skärholmen både mentalt och fysiskt. I visionen ingår det långsiktiga tänkandet att en levande stadsdel ska skapas genom att bygga samman områdena men också att Kungens Kurva tillsammans med Skärholmen ska vara Skandinaviens mest attraktiva och största område inom shopping, handel och upplevelser.

Att förverkliga visionen om att två områden ska bli ett och samma område innebär förstås ett antal svåra utmaningar. Kungens Kurva ligger till exempel i Huddinge kommun och Skärholmen ligger i Stockholms kommun. Dessutom separeras områdena av en av Stockholms mest trafikerade motorväg E4/E20. Sedan finns frågor om hur man på bästa sätt skapar en mer allsidig, tillgänglig och attraktiv stadsmiljö med de förutsättningar som finns. Vi har därför valt att bryta ner den övergripande visionen till olika fokusområden och projekt som kan skapa goda förutsättningar för ett aktivt engagemang från Stockholms stad, Huddinge kommun och privata aktörer i området. Alla måste prata med varandra och gå åt samma håll för att vi ska lyckas. Förhoppningen är att starta ett gemensamt bolag med Stockholms stad, Huddinge kommun och privata aktörer i området med funktion att samordna alla parter och på så sätt driva utvecklingen och genomförandet av visionen framåt.

Vad är det som gör området Kungens kurva så intressant?

Idag har Kungens Kurva tillsammans med Skärholmen växt till Skandinaviens största handelsplats. Här ligger världens största Ikea tillsammans med 300 butiker och hit kommer mer än 20 miljoner besökare varje år och omsättningen ligger runt sex miljarder. Det finns ett stort kundunderlag i de närliggande stads- och kommundelar men tar man ett större perspektiv är området också välkänt för sitt utbud över hela regionen och landet. Områdets tillgänglighet kommer också att förbättras med stora infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm och Spårväg Syd.

Smista Allé som har utvecklats till något slags kluster för exklusiva bilar, inredningscentret BO:X, Heron City samt den nyligen upprustade gallerian Stockholm –The Capital of Shopping har verkligen förstärkt områdets attraktivitet. Sedan bör vi inte glömma bort att upplevelser har börjat bli en viktigare del av områdets utbud och någonting som man kommer att satsa mer på framöver.

Vilka visioner har ni för området?

I första hand handlar visionen om att ändra dagens bild av Kungens Kurva och Skärholmen som två skilda eller konkurrerande områden. Det utbud som finns i Kungens Kurva kompletterar det utbud som finns i Skärholmen och meningen är att kunderna kan lätt besöka båda. Därför fokuserar visionen på att bygga samman områdena genom bättre och tryggare gång- och cykelbanor samt vägar. En annan viktig del av visionen är att utöka områdets nöjesutbud och skapa känslan av en levande miljö för att folk ska stanna längre och känna pulsen i området. Allt som vi arbetar med ska ha en tydlig återkoppling till den övergripande visionen, det vill säga att Kungens Kurva Skärholmen ska vara en levande förstad med en attraktiv mix av handel, arbete, bostäder, kultur och rekreation. Allt inom räckhåll gör området till ett alternativt till city.

Hur ser tidsplanen ut?

Att genomföra den gemensamma visionen är ett långsiktigt arbete, kanske fram till 2030 eller ännu längre. Men det pågår också arbete på kortare sikt. I avvaktan på att ett gemensamt bolag ska bildas har Stockholm stad, Huddinge kommun och de privata aktörerna i området tagit fram en gemensam handlingsplan med projekt som ligger närmare i tiden. Det handlar

t ex om samarbete kring förbättringar av utemiljön, information och marknadsföring av området, evenemang och åtgärder som gör området mer tillgängligt för besökare. Inom Huddinge kommun pågår också ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kungens Kurvas fortsatta utveckling. Ett samråd kring planförslaget beräknas kunna starta kring årsskiftet.

Finns det några planer på att ytterligare expandera handeln i området som du i dagsläget känner till?

Det finns ett stort intresse både från fastighetsägare i området och från nya intressenter för att utöka och utveckla handeln i Kungens kurva. Med hänsyn till visionen så är det viktigt att framtida etableringar kompletterar och förstärker det utbud som idag finns i Kungens Kurva och Skärholmen. Förutsättningarna för handelns utveckling är en viktig del i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. Närmare studier har startas på några platser i området.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter