Kristianstad har framtiden för sig

Kristianstad blev årets stadskärna 2014, Galleria Boulevard invigde sin andra etapp förra året, ett nytt rådhus har byggts och i arenan lyfts handbollen till nya höjder. Det går bra för Kristianstad med omnejd, på många sätt. På gång framöver är bl a C4 Shopping, ett ökat bostadsbyggande och mark för etablering finns i flera fina lägen.

Företaget Bisnode fick förra året i uppdrag av kommunerna i nordöstra Skåne att göra en näringslivsanalys. Lagom till sommaren kom resultatet som visade på god tillväxt för företag i regionen och bra konkurrenskraft för nystartade bolag.

- Det var positiva resultat, konstaterar Anders Elmevik, Näringslivschef, Kristianstads kommun. Vi fick svart på vitt att det går väldigt bra för företagen i vår region och även väldigt bra för Kristianstad. Vi är helt klart en dragare i nordöstra Skåne och ser en tillväxt som ligger väl i snitt med riket.

Mat och shopping

Livsmedel och handel är fortfarande två tongivande branscher.

- Livsmedelsbranschen är fortfarande viktig för oss, inte minst primärproduktionen, menar Anders Elmevik. Branschen har dock ändrat karaktär, det finns inte så många stora drakar kvar, och är mer småskalig i dag.

Och den så viktiga handeln fortsätter att växa. I och med etableringen av Galleria Boulevard har handelsytorna nästan dubblerats i centrum och snart startar bygget av C4 Shopping.

- Spaden sätts i backen under den närmaste månaden, berättar Patrik Möller, Mark- och exploateringschef, Kristianstads kommun. Utvecklingen av handelsvolymer betyder att vi kan ta tillbaka köpkraften till Kristianstad, med större utbud och fler valmöjligheter. Vi måste förlita oss på marknaden och allt tyder på fina förutsättningar. Dessutom följer projektet översiktsplanen och kommunen har inte velat säga nej till en privat aktör som vill satsa så här stort. Förutom handel kommer vi att bygga minst 400 lägenheter och knyta ihop området med centrum så det blir heller inget externhandelsområde i vanlig bemärkelse.

Anders Elmevik, Näringslivschef, och Patrik Möller, Mark- och exploateringschef.

Anders Elmevik, Näringslivschef, och Patrik Möller, Mark- och exploateringschef.

Stärka kärnan

Även om Kristianstads kommun inte ser C4 Shopping som ett hot mot stadskärnan är det viktigt att fortsätta aktivt värna om både dess miljö och utbud.

- Vi har bl a en handelsförening som jobbar för att utveckla den befintliga handeln, berättar Anders Elmevik.

- Och Galleria Boulevard var en väldigt positiv etablering, konstaterar Patrik Möller. Det är ovanligt med en så pass stor, central tomt som kan exploateras och stödja stadskärnan. Framöver finns det planer på att bygga bostäder ovanpå och kanske även ett hotell i anslutning. Men det är Steen & Ström som är ägare, vi får se vad som händer.

- Men vi måste också se utvecklingen av stadskärnan och dess utbud ur ett långsiktigt perspektiv, tillägger Anders Elmevik. Hyresgästerna har redan börjat ändra karaktär och det kommer vi att se mer av i framtiden. Att lokaler istället fylls med fler restauranger, en saluhall eller kanske ett lekland. Som en följd av att vi blev årets stadskärna har vi även tagit oss an ett koncept som heter Purple Flag som syftar på kvällsekonomin. Det blir viktigare och viktigare att få staden att leva längre även på kvällen, det stärker också.

Goda etableringsmöjligheter

När det gäller mark- och lokalutbudet i övrigt finns det gott om möjligheter.

- Vi har en hel del vakanta ytor i staden, säger Anders Elmevik. När kommunen byggde det nya rådhuset frigjordes mycket på marknaden så det finns flera lokaler i attraktiva och bra lägen.

- När det gäller handelsmark finns det yta kvar att exploatera vid Härlöv och nu har vi säkrat mer mark även för småindustri, berättar Patrik Möller. Den började nästan ta slut, vi fick avvakta några etableringar, men nu finns mark i Åhus och framför allt på Nya Ängamöllan, som ligger i Kristianstad utmed E22. Det här området kan byggas ut en hel del, detaljplanen blev klar nyligen, så nu känner vi oss trygga på ganska lång sikt.

Och det finns riktigt spännande etableringar i pipelinen.

- Ja, det är mycket på gång, bekräftar Anders Elmevik, det mesta kan jag inte berätta om ännu. Men det är viktigt att vi jobbar för att få hit externa aktörer som visar att de vågar satsa här. Det skapar ett signalvärde. Ett exempel på det är när Campbell Soup la ner sin verksamhet för ett par år sedan. Då kom ett externt företag och köpte fastigheten, etablerade sig där och har fått enorm fart på området ut mot Karpalund. Hit har exempelvis Posten flyttat.

I Åhus, sommaridyllen 1,5 mil utanför Kristianstad, händer det också mycket.

- Här bygger HSB bostäder, golfbanan exploateras med både hotell- och konferensanläggning plus bostäder, även ICA vill expandera med ytterligare handel och Åhus Seaside vill förädla området vid havet på lång sikt, både med hotell och bostäder, berättar Anders Elmevik.

- Att ha en attraktiv ort som Åhus så nära, en riktig hot spot för bostadsbyggande, är givetvis en styrka, säger Patrik Möller.

Höjd svansföring framöver

Kristianstad har framtiden för sig, det är både Anders Elmevik och Patrik Möller överens om.

- Vi är en växande stad och är, tillsammans med Hässleholm, en tillväxtmotor för Skåne. Satsningarna de senaste åren, och de som kommer framöver, gör att vi blir än mer attraktiva. Vi har goda förbindelser, bra kollektivtrafik, ett stort upptagningsområde för arbetskraft och ett bra läge för logistik när E22 byggs vidare för att bli motorväg. Dessutom har vi Kristianstad Österlen Airport och hamnen i Åhus, vilket är ganska unikt. Framöver kommer vi att synas mer, för att vi kan och för att vi vill. Det är dags att höja svansföringen nu, konstaterar Anders Elmevik avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter