Kristallklart läge för logistik

Brinova kan logistik och att finnas i Helsingborg är en självklarhet. Deras utvalda läge på Helsingborg Östra är kristallklart, men för att möta efterfrågan och kunna hjälpa fler företag behöver man även titta på mark i resten av regionen.

Helsingborg Östra är en av Brinovas många logistikpositioner, noga utvalt för sitt goda läge till både hamnen, järnvägen och E4/E6/E20, samt närheten till kontinenten. Med 270 000 kvm mark finns här stora möjligheter för nyetablering. De första som satsat på det extremt goda skyltläget är On Time Logistics, men det finns plats för fler. Brinova kan när som helst sätta spaden i backen och bygga 100 000 kvm byggnad till.

Men Brinova jobbar inte bara för att bygga hus utan vill med sin kunskap samarbeta och erbjuda företag en bättre lösning än vad de har i dag.

- När lagringskostnaderna per produkt var knappt fem procent hade hanteringen inte så jättestor betydelse rent generellt. Men nu har kostnaderna gått upp mot femton procent och då måste företagen börja fundera på att optimera sin verksamhet. Man måste titta på hela flödet och här kan vi hjälpa till och tala om var de bör ligga, utifrån var deras varor kommer ifrån och var deras kunder ligger. Det vet vi att vi är unika på, konstaterar Brinovas logistikchef Mikael Halling.

Brinova är noga när de väljer sina logistiklägen och vilka kommuner de vill växa i. Att satsa större innebär att de kan sänka sina driftskostnader och dessutom erbjuda hyresgästerna flexibilitet med flera anläggningar nära varandra. För Brinova är logistik inte bara ett moderord.

- För oss är logistik fastigheter eller positioner på de bästa lägena och större anläggningar på 10 000-40 000 kvm, säger Mikael Halling.

Varför är just Helsingborg ett så bra läge?

- Logistikposition Helsingborg Östra är ett kristallklart bra läge, konstaterar Mikael Halling. Det ligger alldeles vid E4/E6/E20 och via Helsingborgs hamn kommer många varor in i landet, exempelvis alla grönsaker. Helsingborg har alltid varit en transportstad med många åkerier, och längre tillbaka, även rederier.

- Men Helsingborg måste engagera sig för att behålla sin positiva klang och attraktionskraft, säger Jonas Hallström, IR/Marknadskoordinator, på Brinova. Staden har ont om mark och för att kunna behålla sin position och hitta andra ställen att bygga på, är samarbetet med hela regionen viktigt.

I Helsingborg Business Region ingår tio kommuner och enligt Mikael Halling har staden nu insett att man behöver titta där för att klara fler logistiketableringar.

- Det viktiga för oss är att kunna etablera i närheten av Helsingborg, vi är villiga att satsa både i Åstorp, Landskrona och Ängelholm. Det fanns en tid då Helsingborg sa att de var den största logistikstaden, men vi har gjort vår läxa och tittat runt och kunnat konstatera att den enda mark man möjligen ytterligare kan komma åt i Helsingborg är öster om motorvägen och söder om Vasatorp, en yta på sammanlagt 800 000 kvm. För oss innebär det ungefär åtta företag och marken är inte ens klar. Så att etablera på andra ställen i regionen är den enda lösningen.

Efterfrågan på vad Brinova kan erbjuda ökar ständigt. Något som Mikael Halling tror beror på att det är svårare för de mindre aktörerna att få lån att bygga själva.

- Våra stora hyresgäster har en enorm efterfrågan och vi som stor aktör kan hela tiden ge dem nya uppslag på att bygga till, bygga om och bygga nytt.

Förutom att titta på lägen i resten av regionen har Brinova har en del mark i staden som kan bebyggas framöver.

- Vi äger bl a en del av södra hamnen, längst ut på piren, mark som ingår i H+-området. Och på Ättekulla, där vi i dag har en stor anläggning på 30 000 kvm med 82 lastportar, har vi mer än 100 000 kvm mark som vi kan bygga på, avslutar Jonas Hallström.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter