Kreativitet och glädje på kontoret

Att arbeta i en kreativ miljö ger dig ökad arbetsglädje, det är ingen nyhet. Men var börjar man arbetet med att skapa en både genomtänkt och produktiv miljö? Vi ger dig matnyttiga tips som gör arbetsdagen roligare och jobbet enklare. Hur jobbar ni? I öppna kontorslandskap eller i enskilda rum? Vilken typ av verksamhet som sitter i lokalerna spelar naturligtvis roll, precis som lokalens ursprungliga förutsättningar. Generellt kan man säga att det finns mycket att vinna på öppna kontorslandskap, inte minst för gemenskapen och sammanhållningen på arbetsplatsen även om möjligheten till avskildhet också är viktig. Det finns mellanvägar att ta; använd er av väggskärmar eller installera ett ljudisolerat tyst rum som finns tillgänglig vid behov av att exempelvis tala ostört. Låt medarbetarna vara med Låt medarbetarna vara delaktiga i utformningen av era lokaler, det stärker både kollegornas engagemang och ger en god inblick i vilka önskemål som finns och hur arbetsflödena ser ut. Alla arbetsplatser är unika och medarbetarna är de som bäst vet vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre på arbetsplatsen. Titta på ditt eget varumärke och fundera över hur det kan användas i utformningen av lokalen, men låt det inte bli en estetisk tvångströja. Om företaget har en profilfärg kan färgschemat utvecklas med komplementfärger som piggar upp och skapar spännande kontraster. Fundera över hur just ert kontor kan få en egen personlighet. Varumärket sitter inte i en logotyp på väggen men det sitter mycket i känslan och helheten i lokalerna. Tänk rätt och effektivisera arbetet Hur ser era möten ut? Ibland kanske ni är många som ska få plats, ibland behövs en mer formell inramning medan andra möten mår bäst av att avklaras i en bekväm soffgrupp. Kanske är det inte ens nödvändigt att sitta? Fundera över hur ni arbetar men också hur ni skulle vilja arbeta, sätt upp en målbild och jobba mot den, ta tillvara på tillfället att förnya och förbättra. Tänk helhet – det håller i längden Även om första intrycket är viktigt är det också väsentligt att inte bränna allt krut på receptionen. Att skapa en "skrytig" reception och sedan inte leva upp till det i övrigt är trist. Dessutom är det viktigt att alla medarbetare känner sig prioriterade att få arbeta i en genomtänkt miljö. Receptionsdelen kan lika gärna fungera som en "aptitretare" för resten av lokalen. Samma sak gäller vid entrén, att redan inledningsvis skapa ett intresse gör att besökaren känner sig både välkommen och kanske lite extra nyfiken. Var stolta Visa upp vad ni gör i inredningen. Exemplifiera genom snygga bilder eller fysiska produkter från er. Det blir naturliga samtalsämnen med kunder och besökare och skapar stolthet och gemenskap även för de anställda. Manifesto utvecklar varumärken med hjälp av strategisk design, inredning och sociala medier och skapar rum för kreativitet. Manifestos inredningskoncept kallat Y.O.U (Your Office Understands You) lägger grunderna för en "förstående" kontorsmiljö. Läs mer om detta på www.manifesto.se

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter