Kreativa Södermalm

På Södermalm äger Bonnier Fastigheter handelsplatsen Hornstull, som rymmer 39 butiker och restauranger, samt 14 000 kvm moderna kontorslokaler fördelade i två fastigheter. Sara Olsson, uthyrningsansvarig på Bonnier Fastigheter ger här sin bild av områdets utveckling, hyrorna och Södermalms fördelar som etableringsområde.

På Södermalm äger Bonnier Fastigheter bland annat handelsplatsen Hornstull, en galleria med 39 butiker och restauranger som öppnade våren 2013. Bild: Wester + Elsner

På Södermalm äger Bonnier Fastigheter bland annat handelsplatsen Hornstull, en galleria med 39 butiker och restauranger som öppnade våren 2013. Bild: Wester + Elsner

Vad kännetecknar dagens Södermalm och hur tror du området kommer utvecklas under de närmaste åren?

– Dagens Södermalm kännetecknas bland annat av sin kreativitet och mångfald, här finns en mängd olika företag som spänner över alla branscher. I Hornstull har det de senaste två åren hänt en hel del, med nya bostäder och en handelsplats som gett området en ny prägel. Det har blivit en destination och en mötesplats. Nya bostadsprojekt finns i planerna för de kommande åren och Slussenbygget kommer att bli en ny knutpunkt för dels kommunikationer men även som mötesplats kring caféer, parker och nöjesliv. Med kontoret eller arbetsplatsen på Södermalm har man alltid nära till kommunikationer, restauranger, caféer och shopping. Det här stärker Södermalms attraktivitet som en modern och nyskapande plats.

Sara Olsson, uthyrningsansvarig, Bonnier Fastigheter

Sara Olsson, uthyrningsansvarig, Bonnier Fastigheter

Hur skulle du beskriva hyresläget och hyresutveckling i området?

– Många har fått upp ögonen för Hornstull de senaste åren och området i sig har blivit mer populärt både för boende, entreprenörer och företag. Vi tror att bland annat de fantastiska kommunikationerna, närheten till vatten och grönområden samt att Hornstull har utvecklats till en knutpunkt med ett stort flöde av människor har ökat efterfrågan. Efterfrågan har samma effekt vad gäller hyresutvecklingen och vi ser att hyresnivåerna närmar sig andra delar av Södermalm, som Medborgarplatsen och Slussen.

Hur ser ert fastighetsbestånd ut på Södermalm?

– Handelsplatsen Hornstull, en galleria med 39 butiker och restauranger, som öppnade våren 2013 och har haft en fantastisk utveckling sen start. En blandning av daglig service och små specialbutiker, stora butikskedjor, ett livligt torg och mötesplatser. Närmare 14 000 kvm moderna kontorslokaler fördelade i två fastigheter.

Var i området har ni lediga lokaler?

– Området är väldigt populärt och vi har väldigt få vakanser både vad gäller handelsplatsen och kontor. Det vakanta idag är mindre ytor och man får gärna ta kontakt med oss om man är intresserad av att etablera sig i området.

Varför ska man som företag etablera sig just på Södermalm?

– Dess myller och blandning av kreativitet tillsammans med närheten till vatten, parker och nöjesliv skapar dess charm och ger inspiration. Goda kommunikationer med bussar, tunnelbana samt gång- och cykelstråk gör att alla enkelt kan hitta sitt sätt att ta sig hit.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter