Krav på framtida logistikanläggningar

Det finns ett uppdämt behov av nybyggda lager- och logistikanläggningar efter Lehman-kraschen 2008. Många företag har nu musklerna att konsolidera sig på ett ställe. Logistic Contractor är ett av de företag som med sin spetskompetens kan bygga miljövänligt, som skruvar till tekniska lösningar, som ständigt letar efter ny mark, som optimerar sina hus på höjden och som spår ett både fortsatt starkt marknadsläge och ett generationsskifte där äldre ineffektiva byggnader byts ut mot nya effektivare lager. Patrik Lööv, Marknad & Affärsutveckling Logistic Contractor, berättar mer.  

DSC_0644b

DSC_0644b

Logistic Contractor bildades 2003 och är ett företag i Wäst Bygg-gruppen. Affärs-idén är att ta hand om hela processen från lokalisering till utveckling och byggnation av lager- och logistikanläggningar. Med rekordåren 2012 och 2013 bakom sig, och med stora förhoppningar för rekord även framåt, har man spetskompetensen inbyggd.

Patrik Lööv, Logistic Contractor.

Patrik Lööv, Logistic Contractor.

Miljön i fokus

- Kunderna kommer ofta med en lösning till oss, men helst ritar vi husen själva, förklarar Patrik Lööv. Då blir det en bättre kalkyl för kunden. Vi bygger både billigare och bättre när vi får vara med och skruva till det ytterligare.

Att bygga med minsta möjliga miljöpåverkan är alltid i fokus.

- Vi tittar på en livscykelkostnad och bygger redan i dag enligt GreenBuilding-standard, men har även börjat titta på BREEAM-certifiering. Speciellt utländska kunder efterfrågar det. Miljön finns alltid med i dialogen vid förhandlingar, även hos svenska beställare, och det tycker vi är kul.

Detta genererar lösningar som tilläggsisolering, solfångare, solceller, fiberoptikljus, vindtät byggnad, närvarostyrd belysning, värmepumpsystem, energifönster m m. Ett exempel på en anläggning som byggts enligt GreenBuilding med de här lösningarna är Green Cargos anläggning i Norrköping.

Andra krav

Förutom krav på miljöeffektiva lösningar börjar det, enligt Patrik Lööv, komma krav även på kortare avtalstider för nybyggt.

- Kortare avtalstider gillas inte av banken, men vi tror ändå att 5-åriga avtal kommer att bli mer vanligt framöver. Vi måste kunna vara mer flexibla för att möta den efterfrågan som finns.

En annan klassisk parameter är takhöjden.

- Traditionellt ligger höglager på 10 meter. Vi försöker optimera våra hus till 12,20 meter, vilket betyder att man får in ett lager stallage till. Även golvet är viktigt för kunden, menar Patrik Lööv, att det håller hög kvalitet.

Och så har vi läget.

- Läget för lager- och logistikanläggningar är A och O. I storstäderna finns det inte så mycket mark och den som finns är dyr. I Göteborg börjar det dock komma ut mer, det har länge varit en trång sektor men fylls nu på.

Patrik Lööv beskriver jakten på mark som rena detektivarbetet och när det handlar om kommunal mark kan det dessutom uppstå problem.

- Det blir ibland problem när detaljplanerna inte tillåter allt. Kommunen vill att det byggs för framtiden, men när de styckar upp marken gör de vårt arbete svårt. Ibland blir det mindre markytor över vilket resulterar i att vi inte kan bygga som vi kanske skulle vilja. Dessutom finns det detaljplaner som inte tillåter höga takhöjder vilket betyder att vi inte kan optimera husen och tappar på så sätt kunder. I dag finns det en efterfrågan på helautomatiserade, riktigt höga höglager på upp mot 30 meter. Vi ser gärna att kommunen kan rucka på den här typen av detaljplaner framöver. Risken blir annars att företagen istället sitter kvar i sina gamla hus eller väljer att flytta till en annan kommun.

Äldre kontra nytt

Det finns många äldre anläggningar i Sverige, men enligt Patrik Lööv finns det mycket pengar att spara i nybyggt.

- Om man jämför ett hus från 80-talet med ett som är byggt i dag pratar vi om en halvering av driftskostnaderna. Det blir en väsentlig skillnad. Det handlar om en besparing på 70-100 kr/kvm/år och det är ofta det som är deal breakern för kunden. Detta tillsammans med en fullt optimerad stomindelning, där antalet pallar och inte antalet kvadratmeter styr, en inbyggd möjlighet att växa och rätt läge är viktiga framgångsfaktorer.

Patrik Lööv spår ett generationsskifte framöver. Fler och fler kommer att gå in i nyproducerade hus med lägre driftskostnader och effektivare ytor.

- Större anläggningar kommer att byggas utanför stadskärnorna och många äldre lager kommer att stå vakanta om ett år.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter