Kontrapunkt ljuv musik för Malmö

Det är Skanska Sverige AB som har tagit fram det vinnande förslaget "Kontrapunkt" i samarbete med den danska arkitektfirman Schmidt Hammer Lassen. Tävlingsuppgiften var att ta fram ett förslag till en kombinerad anläggning för möten, kongresser, konserter och hotell samt att utforma det omkringliggande stadsrummet.

Kongress- och konsertanläggningen kommer att ligga på bästa läge; på gångavstånd från Centralstationen och den nya Citytunnelstationen, mellan den gamla stadskärnan och den nya moderna stadsdelen Västra Hamnen. Hela anläggningen omfattar totalt 90 000 kvm. Kongressdelen kommer att ta upp till 1500 personer, konserthuset rymmer 1600 åskådare och hotellet får runt 375 rum. Projekterings- och byggtiden beräknas till 3,5 år och om allt går efter planerna kommer den nya anläggningen att stå klar vid årsskiftet 2013/2014. I Malmö finns ett stort behov av en ny kongressanläggning. Detta har också gett förutsättningar för att bygga ett nytt konserthus. Det vinnande förslaget innebär att Skanska utvecklar och bygger anläggningen, som består av tre delar; för möten/kongresser, konserter och hotellverksamhet. Skanska investerar cirka 900 miljoner kronor i kongress- och hotellanläggningen. Malmö stad kommer att förvärva konserthuset. Kontraktsumman för detta uppgår till 750 miljoner kronor.

— Platsen som har valts ut för anläggningen binder samman Malmö city med Västra Hamnen. Kongress- och konsertanläggningen kommer att ha en mycket hög tillgänglighet med kollektivtrafik. Med mindre än hundra meter till Citytunnelstationen når man anläggningen från Kastrup på 20 minuter och snabbt även från hela Sverige. Platsen i Neptuniparken med kanalen i söderläge kommer att bli en fantastisk mötesplats för Malmöborna att möta våren på. Kongress- och konsertanläggningen förädlar ett i dag dåligt utnyttjat läge till att bli en mycket attraktiv plats.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter