Kontorsmaskiner - Helhetsgrepp om dokumenthantering

Sänkta kostnader, ökad service, bredare utbud och mer tid till kärnverksamheten. Det är vad Arkitektkopia lovar när de erbjuder nya lösningar för effektiv dokumenthantering. På 80-talet började företag handla upp tjänster som tidigare varit i egen regi,

t ex städning, bevakning och tekniskt underhåll. Under 90-talet utökades dessa tjänster med outsourcing av reception, posthantering och telefoni.

Dokumenthanteringens tur?

Har tiden nu kommit till dokumenthanteringen? Kostnaden för ett företags utskrifter och kopiering är inte alltid kända då de många gånger ligger uppdelade på olika kostnadsställen. Arkitektkopia levererar i dag något som kallas Facility Management, lösningar inom dokumenthantering, tryck och kopiering, en tjänst som hjälper företag att sänka sina kostnader, öka servicen och höja kvaliteten.

Lösningen går ut på att Arkitektkopia ställer ut en maskin som svarar för det aktuella företagets behov och kunden betalar sedan bara för det de kör.

- Vi tar med denna lösningen ett helhetsgrepp om dokumenthanteringen hos våra kunder, säger Ulf Olsson, Arkitektkopia. Vi har sett ett stort behov av en sådan här helhetslösning då vi märkt att kunderna ibland inte har riktig koll på sina avtal och inte tillräcklig kunskap om maskinerna och vilken utrustning de ska ha. Det tar för mycket av deras tid.

Alltid senaste tekniken

Arkitektkopias tanke med Facility Management är att ett företag som inte kör så stora volymer ska ha en maskin till en så liten kostnad som möjligt och när det blir stora volymer lämnar man in det till Arkitektkopia. Som maskinoberoende med en stor maskinpool kan Arkitektkopia välja bland alla på marknaden och hitta rätt maskin för ett företags exakta behov. Och blir maskinen exempelvis underdimensionerad byts den ut utan att ett nytt avtal behöver skrivas. På så sätt har företaget alltid tillgång till den senaste tekniken.

Rörlig lösning

- Facility Management innebär frigöring av maskinkapital och är i stället en rörlig lösning utan fasta kostnader.

Eftersom man bara betalar för de kopior man skriver ut eller kopierar får man både sänkta och bättre kontrollerade kostnader.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter