kontorsinredning - Se helheten uppifrån?

Att titta uppifrån först och se på helheten, det är det viktigaste. Helheten är ett ord som ofta återkommer när arkitekt SAR/MSA Christina Östergren och arkitekt SIR/MSA Lars Ocklund på Archidea-arkitektur inifrån och ut- diskuterar en av sakerna de kan bäst - inredning. Lars menar att många bara koncentrerar sig på vilken stol de ska ha, men att man kommer dit till slut ändå.

Båda är överens om att inredning handlar om att skapa en helhet som stämmer för kunden.

- Och i processen är det oerhört viktigt att tala det språk som kunden vill tala. Att lyssna är A och O samtidigt som man ska kunna läsa mellan raderna, förklarar Christina. Där finns ofta outtalade önskemål som kunden inte för fram och kanske inte ens vet om.

Ett inredningsuppdrag är som ett pussel som läggs bit för bit och Lars beskriver en både krävande och spännande fas i början. När man som inredare och arkitekt inte ser hur det slutgiltiga resultatet kommer att bli, men lutar sig mot vetskapen om att allt till slut kommer att falla på plats.

- Det är miljön som inspirerar tillsammans med verksamheten när man inreder, berättar Lars.

Och ser du inte helheten från början kan mycket komma att handla om kapitalförstöring i stället.

- De dyra gardiner som köptes i början kanske inte alls passar in när allt annat är på plats, menar Christina.

Satsa rätt

Hur man inreder utgår alltid från uppdraget och kunden, det är hur kunden vill synas som måste styra. Hur vill företaget att deras kunder ska bli bemötta? Vilka signaler vill de sända ut?

- Här finns det många fördomar och fällor, menar Christina. Bara för att kunden är en advokatbyrå måste det inte innebära chesterfieldsoffor och mahognybord, här måste man kunna gå utanför ramarna.

Och det behöver inte vara dyrt.

- Det gäller att få ut mesta möjliga effekt av det lilla, menar Lars. Om företaget exempelvis vill hålla en lågmäld profil kan man få det hur fräckt som helst även med små medel.

- Det handlar mycket om att kunna kombinera, säger Christina. Att till exempel utveckla ett IKEA-koncept och ta det ett steg längre genom att komplettera med dyrare grejer. Förutsättningen är att man jobbar med en arkitekt eller inredare som är oberoende, som inte har låst sig till bara ett par leverantörer.

Det är viktigt att lägga pengarna på rätt saker, att satsa på det som är värt att satsa på.

- Är det viktigt för ett företag att signalera ut ett speciellt budskap till sina kunder så kan man exempelvis satsa lite extra på en entré som förstärker budskapet, förklarar Lars. Lägg krutet på rätt ställe för att lyfta helheten.

Våga själv eller ta hjälp?

Förutsättningarna hos företag är givetvis lika många och lika olika som alla gatuadresser i stan men erfarenheten säger att de som väljer att inreda själva trampar omedvetet på en del minor.

- Det vanligaste felet man gör är att var och en på kontoret inreder sitt eget lilla rum, konstaterar Lars. Resultatet blir ofta plottrigt och att signalera företagets helhetsvärde blir omöjligt. Man måste kunna se den fysiska miljön och prioritera rätt och utan erfarenhet kan det nästintill vara ett omöjligt uppdrag.

Då kan i stället extern hjälp, någon som kan se på det utifrån och som med erfaret öga kan sätta sig in i olika situationer och se olika lösningar, vara väl investerade pengar.

- Men man behöver inte anlita arkitekter för att göra precis allt, säger Lars. Ibland räcker det med att arkitekten kommer med en färdplan där själva konceptet är klart och där man beskriver hur man tar sig till slutmålet. Man kanske föreslår att projektet delas upp, att allt inte behöver byggas om direkt.

Ljus, färg och form

För inreda och skapa nytt handlar inte bara om att riva väggar. Ljus, färg och form spelar en oerhört viktig roll och kan vara nog så svårt att bemästra.

Archidea bildar, med husbyggnads-, inrednings-, ljus- och landskapsarkitekter, tillsammans med byggnadsantikvarier och ingenjörer, ett kreativt team där helheten förstärker resultatet.

- Man kan döda ett rum med fel ljus, konstaterar Lars. Samtidigt som man kan skapa ett helt nytt rum med hjälp av fondväggar, rätt gardiner och rätt ljussättning.

Rätt färger kan vara väldigt effektfullt men glöm inte att ta hänsyn till väderstrecken.

- Färger förändrar sig mycket med ljuset utifrån, förklarar Lars och vill det sig riktigt illa kan resultatet bli katastrof.

Vad gäller former och material konstaterar Christina att det börjar komma mer organiska former i dag, mycket plast och plexi.

- Jag tror att det är en motreaktion på de naturmaterial som har använts mycket på senare tid. Allt inom inredning går ju i vågor. Till slut blir man trött på miljön omkring sig, hur snygg den än är och då vill man förändra och utveckla. Allt kommer och går. I dag ser vi till exempel att mattor börjar komma tillbaka i dag om än i utvecklad form. I dag finns det oändliga variationer och mattorna har hittat nya ytor, väggarna.

Flexibilitet byggs in

Även om trender går i vågor och mycket är gångbart i dag är det fortfarande öppna kontorslösningar som huserar på vågtoppen. Men när det gäller öppna landskap finns det i de flesta bolag en break even för hur många man kan sitta öppet.

- Och det måste finnas alternativ med tysta rum, säger Christina. I dag finns det oändliga variationer på avgränsningsmöjligheter och just nu är det mycket glas som gäller för att fortfarande kunna få till den öppna känslan. Men det är viktigt att övriga material kan ta hand om ljudet, främst då talljudet. Egentligen är det bara fantasin och ekonomin som sätter gränserna.

- I det öppna landskapet är det viktigt att en person kanske periodvis, av olika anledningar, måste kunna sitta i eget rum, menar Lars. Då ska det vara möjligt att göra det utan att behöva bygga om. Det handlar om flexibilitet.

Och just flexibilitet är något som allt oftare nämns i inredningssammanhang och som kommer allt mer. Christina och Lars är eniga om att det kommer att bli i stort sett nödvändigt att utgå från just individens behov när man bygger om, inreder nytt och förändrar.

- Det är viktigt att man till exempel kan styra sin lampa eller sin ventilation själv. Har man möjlighet att bestämma själv över sin situation och sina behov blir man en gladare och nöjdare medarbetare, säger Christina.

Det är redan konstaterat.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter