Kontor som speglar verksamheten

Byggbolaget BTH har flyttat med 60-talet anställda till en ny lokal på Armégatan 38 i Solna. Här har de fått ett djärvt kontor där den egna verksamheten reflekteras i utformningen. Konceptet bygger främst på kontrasterna i olika materialmöten. Här blandas enklare skiv-material som t ex MDF med exklusiva material som koppar och öländsk kalksten.

BTH har under de senaste åren vuxit och när huvudkontoret skulle flytta till nya lokaler i Solna, och företaget samtidigt ville passa på att samlokalisera från tre olika adresser, fick arkitekt- och konsultföretaget MER uppdraget att ansvara för koncept, arkitektur, projektering, inköp, projektledning och flyttsamordning.

BTHs olika verksamhetsområden omfattar nyproduktion, renovering, ombyggnation samt underhåll av bostäder och kommersiella lokaler.

– Enheterna varierar i storlek och har olika behov beroende på arbetsuppgifter gällande enskilt fokusarbete, samtal och mötesfrekvens. Utöver de verksamhetsområden som dagligen är inne på kontoret är flera av medarbetarna bilburna i sitt arbete. Dessa kan dock ändå periodvis behöva tillgång till en skrivbordsplats, berättar Lisa Bruch, ansvarig arkitekt på MER.

Ytterligare en omständighet som MER behövt ta hänsyn till under projekteringen var att delar av byggnadens fasad och interiör är K-märkt, vilket ställde krav på utformningen.

Kvalitet och precision

– Vi ville att BTH skulle få ett kontor som utstrålar kvalitet, precision och professionalism och som kan vara ett showroom för deras samtliga verksamhetsområden. I och med att BTH själva ansvarade för bygg och byggprojektledning av sitt kontor så kan de verkligen påvisa vad de är kapabla att utföra i en omfattande lokalanpassning.

BTH har en omfattande konstsamling. Tanken var att konsten skulle ha en självklar plats på kontoret, men utan att ta fokus från byggd miljö.

– Hantverket är också konst. De ska samverka till att lyfta fram varandra. Det ska även vara en lokal där alla känner sig välkomna, oavsett kostym eller blåställ, säger Lisa Bruch.

Kontraster i materialmötet

Traditionella byggmaterial har använts och konceptet bygger på kontrasterna i olika materialmöten. Enklare skivmaterial som OSB och MDF möter mer exklusiva och bearbetade material som polerat stål, borstad aluminium, koppar och öländsk kalksten.

Rummen är uppbyggda av materialbeklädda väggar som råder över glasparti och undertak. Golven följer konceptet och är varierande i lugghöjd och kvalitet beroende på funktion.

Kulörerna är neutrala och materialen får tala. Mycket av möbler och inredning är ritad av MER och specialanpassad för lokal och funktion. Materialen ska stå sig väl över tid och i och med att de skiftar karaktär med ålder så bidrar det till ett levande kontor, menar Lisa Bruch.

– BTH är en engagerad och kunnig beställare som satsar långsiktigt på sitt kontor. Det syns att konceptet har fått nå ut i alla detaljer och det ger ett sammanhållet och vasst projekt. Det unika i kontoret är att det känns banbrytande inom en traditionell byggbolagsbransch, det djärva sätt på vilket den egna verksamheten reflekteras i utformningen och att kontoret inte bara ser bra ut utan även är ett stöd för verksamheten och fungerar som showroom.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter