Kontor med högt uppsatta miljömål i Nyhamnen

NCC Property Development är en av fastighetsaktörerna som valt att satsa i Nyhamnen. Där planerar de nu att bygga en fastighet med 25 000–30 000 kvm kontor, butiker och bostäder. 2018 ska kvarteret Kattegatt kunna stå inflyttningsklart.

Malmös nya utbyggnadsområde Nyhamnen ska i framtiden bli plats för ett stort antal arbetsplatser och bostäder.

Fredrik Johansson, Kundansvarig, NCC Property Development

Fredrik Johansson, Kundansvarig, NCC Property Development

– Vår tomt ligger centralt i Nyhamnen, i närheten av Malmö Centralstation, säger Fredrik Johansson, Kundansvarig, NCC Property Development.

Här planerar NCC bygga kvarteret Kattegatt, en fastighet som ska rymma 25 000-30 000 kvm kontor, butiker och bostäder. Hur mycket av varje är ännu inte klart.

– Vi befinner oss fortfarande tidigt i processen och ska ta fram en detaljplan tillsammans med Malmö stad. Men i kvarteret Kattegatt får man ett bra skyltläge och kommunikationerna kommer naturligtvis vara otroligt bra i och med att fastigheten ligger så nära både centralstationen och in- och utfarterna till Malmö.

Högt uppsatta miljömål

Kontoren kommer byggas utifrån högt uppsatta miljömål.

– Alla fastigheter NCC bygger miljöklassas enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM och målsättningen för kvarteret Kattegatt är att den ska klassas i den näst högsta nivån, Excellent, säger Fredrik Johansson.

BREEAM tar ett helhetsgrepp kring både byggnaden i sig och den närliggande omgivningen. Godkänd certifiering innebär att fastigheten utvärderas mot ett antal fastställda riktvärden vad det gäller energi- och vattenanvändning, inomhusklimat, föroreningar, transporter, byggnadsmaterial, avfallshantering och förvaltningsprocesser etc.

– Generellt för de kontorshus vi bygger är att de är ljusa, luftiga och har bra inomhusklimat. Vi satsar mycket på att det ska vara lätt att ta sig dit med cykel och att man ska kunna parkera cykeln på ett bra och enkelt sätt. Det är några av de parametrar som är viktiga för oss när vi utvecklar kontor.

Levande stadsmiljö

I stadsdelen Nyhamnen vill NCC bidra till att skapa en levande stadsmiljö.

– Det gör vi bland annat genom att satsa på service på bottenvåningen som inte bara riktar sig till Kattegatts kontorshyresgäster utan till hela området. Det kommer att vara liv utmed gatan här, konstaterar Fredrik Johansson.

I dagsläget är alla ytorna i det framtida kontorshuset hyreslediga och NCC:s målsättning är en byggstart 2017 och första inflytt 2018.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter