Kontor med hög miljöstandard

Lokalguidens sakkunniga panel i Skåne klargör denna gång när ett kontor anses hålla en hög miljöstandard och svarar på hur hyresvärden och hyresgästen tillsammans kan arbeta med miljöfrågor.

På vilket sätt kan fastighetsägarna arbeta tillsammans med hyresgästerna när det gäller miljöfrågor?

Caroline Fredberg, Uthyrningschef, Fastighets AB Briggen

Caroline Fredberg, Uthyrningschef, Fastighets AB Briggen

Caroline Fredberg, Briggen

– Som fastighetsägare finns det mycket man kan göra för att påverka miljön. För oss är detta ett prioriterat område. Man kan t ex certifiera sina byggnader enligt olika miljöklassningar. Speciellt då man bygger nytt finns det mycket man kan tänka på för att spara miljön, t ex materialval och utformning av huset. Man kan också skriva gröna hyresavtal som innebär att man som hyresvärd och hyresgäst tillsammans förbinder sig för att verka för en bättre miljö.

Mattias Svensson, MKB

– Fastighetsägarna kan tillsammans med hyresgästerna arbeta för att sänka energiförbrukningen, ett sätt att göra det är att teckna så kallade ”gröna avtal” ett annat är att mäta förbrukningen. På MKB inför vi IMD (Individuell Mätning och Debitering) av varmvattenförbrukning. Fördelningen av kostnaderna blir mer rättvis men den stora anledningen att vi inför det är att minska förbrukningen och miljöpåverkan. Incitamentet att spara blir större när man får direkt ekonomisk utdelning av sin besparing.

Anders Tojkander, Regionchef, NCC Property Development. Fotograf: Torbjörn Larsson

Anders Tojkander, Regionchef, NCC Property Development. Fotograf: Torbjörn Larsson

Anders Tojkander, NCC

– Vi på NCC har valt att certifiera våra kontorsfastigheter enligt BREEAM och GreenBuilding. Vi har både en Grön bilaga och en BREEAM bilaga i våra hyresavtal och för att säkerställa håller vi utbildning med hyresgästerna. Sedan länge jobbar vi också med gröna elavtal.

När anses ett kontor hålla en hög miljöstandard?

Caroline Fredberg, Briggen

– Det finns flera sätt ett kontor kan hålla en hög hållbarhetsprofil. Kontoret kan vara lokaliserat i en miljöklassad byggnad med höga krav på energieffektivitet och förnybar energi, inomhusklimat och materialval. Exempelvis en byggnad miljöklassad enligt Miljöbyggnad.

Det kan också innebära att brukaren är väl medveten om hur dennes val i verksamheten påverkar miljön. Exempelvis kan ett grönt hyresavtal vara ett steg på resan mot ett mer hållbart brukande av lokalen. Här arbetar fastighetsägaren tillsammans med hyresgästen med miljöfrågorna. Slutligen kan det handla om lokaliseringen i staden, där kontorets läge bjuder in till att åka kollektivt, använda bilpool eller cykla.

Mattias Svensson, Affärsområdeschef - Lokal, MKB Fastighets AB

Mattias Svensson, Affärsområdeschef - Lokal, MKB Fastighets AB

Mattias Svensson, MKB

– Ett kontor eller en lokal anses generellt hålla en hög miljöstandard när följande fyra huvudkategorier är uppfyllda, inomhusmiljö, utemiljö, energi och resurser. Inomhusklimat är viktigt och regleras med rätt innetemperatur och luftombyten, detta följs upp och kvalitetssäkras med OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll). Viktigt för en hög miljöstandard är också att säkerställa att inga emissioner avges från byggmaterial, att själva byggprocessen sker med så liten miljöpåverkan som möjligt, att ljudmiljön är god och att det är goda ljusförhållanden. Andra viktiga förutsättningar är en låg energiförbrukning och möjlighet till källsortering.

Vill man vara säker på en hög miljöstandard ska man titta efter miljöcertifiering av byggnaden. Det finns flera olika typer av miljöcertifiering några av de vanligare är LEED, BREEAM, GreenBuilding och Miljöbyggnad.

Anders Tojkander, NCC

– När vi tänker miljö tänker vi helhet. I vårt senaste kontorsprojekt i Hyllie siktar vi på nivån BREEAM Excellent. Certifieringen är ett objektivt bevis på att fastigheten håller hög kvalitet och verkligen lever upp till de högt ställda miljömålen.

BREEAM står för BRE Environmental Assessment Method och utvärderar miljöprestanda inom sju kategorier: Energi, Materialval, Avfall, Inomhusmiljö, Vattenanvändning, Biologisk mångfald & Transportmöjligheter till och från byggnaden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter